Digitalisering og Teknologi Høringssvar

Høringssvar 2022

Høringssvar vedrørende digitalisering og administration for 2022

 • PDF

  KL's høringssvar til Datatilsynets udkast til vejledning om rettighedsstyring (december 2022).pdf

 • PDF

  Bilag til høringssvar december 2022 Del1 - Introduktion til rettighedsstyring, kommenteret version.pdf

 • PDF

  Bilag til høringssvar december 2022 Del2 - Katalog over foranstaltninger, kommenteret version.pdf

 • PDF

  KL's høringssvar til Høring over udkast til forslag om ændring af lov om private fællesveje (august 2022).pdf

 • PDF

  KL's høringssvar over bredbåndspuljen for 2022 (maj 2022).pdf

 • PDF

  KL´s supplerende høringssvar om rollefordelingen som dataansvarlig og databehandler.pdf

 • PDF

  KL´s supplerende høringssvar om udfordringer mht samspillet mellem da-tabeskyttelsesreglerne, forvaltningsretlige regler, den sociale retssikker-hedslov og sundheds-, social- og beskæftigelseslovgivningen.pdf

 

×

Log ind