Økonomi og Administration Digitalisering og Teknologi

Høringssvar

Her finder du KL's høringssvar inden for området for digitalisering og administration.

Høringssvar vedrørende digitalisering og administration

 

 • PDF

  KL's høringssvar til standardkontraktbestemmelser om tredjelandsoverførsler (december 2020)

 • PDF

  KL's høringssvar til guidelines om dataansvarlig- og databehandlerbegreberne.pdf

 • PDF

  Det Europæiske Databeskyttelsesråds udkast til guidelines om dataansvarlig- og databehandlerbegreberne.pdf

 • PDF

  Høringssvar vedr. ændring af PSI-loven (oktober 2020).pdf

 • PDF

  KL høringssvar over ændring af telelov m.v (Juni 2020)

 • PDF

  KL høringssvar over bredbåndspulje for 2020 (Juni 2020)

 • PDF

  Høringssvar på forslag til lov om ændring af arkivloven (ret til indsigt i egne oplysninger) (marts 2020).pdf

 • PDF

  Høring over udkast til bekendtgørelse og vejledning om databeskyttelseslovens § 3 stk. 9 (krigsreglen) (august19)

 • PDF

  Bekendtgørelse om tilslutning til Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste 3. juni 2019.pdf

 • PDF

  Udkast til generelle vilkår for videregivelse af personoplysninger omfattet af databeskyttelsesloven (marts19)

 • PDF

  Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven (Klare juridiske rammer for effektiv digital forvaltning) (januar19)

 • PDF

  Lovforslag om ændring af inddrivelsesloven (januar19)

 • PDF

  Udkast til bekendtgørelse om inddrivelse af gæld (november18)

 • PDF

  Lovforslag om ændring af teleloven (juni18)

 • PDF

  Rammerne for bredbåndspuljen (maj18)

 • PDF

  Udkast til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om UDK (januar18)

 • PDF

  Artikel 29-gruppens Guidelines om anmeldelse af brud på persondatasikkerheden (november17)

 • PDF

  Artikel 29-gruppens Guidelines om automatiske individuelle afgørelser (november17)

 • PDF

  Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige (oktober17)

 • PDF

  Artikel 29-gruppens Guidelines om konsekvensanalyser (maj17)

 • PDF

  Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne (marts17)

 • PDF

  Kommissionens forslag til forordning om privatlivets fred og elektronisk kommunikation (januar17)

 • PDF

  Udkast til lovforslag om ændring af inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love (januar17)

 • PDF

  Modelnotat om bredbåndspuljen (marts16)

 • PDF

  Lovforslag om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven (januar 2016)

 • PDF

  Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (oktober15)

 • PDF

  Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (september14)

 • PDF

  Beretning nr. 3 om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe (august14)

 • PDF

  Udkast til bekendtgørelse vedr. fonden for Velfærdsteknologi (april14)

 • PDF

  Udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (kriminalpræventive sociale indsatser) (januar13)

 • PDF

  Kommissionens forslag til forordning om beskyttelse af fysiske personer ifm. behandling af personoplysninger (generel forordning om databeskyttelse) (juni2012)

 • PDF

  Udkast til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (marts11)

 • PDF

  Bilag - Høring over udkast til bekendtgørelse og vejledning om databeskyttelseslovens § 3 stk. 9 (krigsreglen).pdf

 • PDF

  Forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed

 • PDF

  Høringssvar til digitalt supplement til sundhedskort

 • PDF

  Høringssvar til ændring af ligestillingsloven (digital post)

 • PDF

  Høringssvar - Data protection - report on the General Data Protection Regulation

 • PDF

  KL's høringssvar til standardkontraktbestemmelser om tredjelandsoverførsler (december 2020).pdf

 • PDF

  KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelser om Digitaliseringsstyrelsens databehandling i Dig. Post.pdf

 • PDF

  KL's høringssvar til høring over bredbåndspuljen for 2021.pdf

 • PDF

  KL's Høringssvar.pdf

 • PDF

  KL's høringssvar vedrørende Datalovpakke 2.pdf

 • PDF

  Svar til Datatilsynet - Høring over vilkår for videregivelse af statistikdata.pdf

 • PDF

  KL's høringssvar - Høring over udkast til Datatilsynets vejledning om de databeskyttelsesretlige opmærksomhedspunkter for cloud (services).pdf

 • PDF

  KL's høringssvar.pdf (1)

 • PDF

  KL-høringssvar over bredbåndspuljen for 2022.pdf

 

×

Log ind