Digitalisering og Teknologi

Høringssvar

Her finder du KL's høringssvar inden for området for digitalisering og administration.

Høringssvar vedrørende digitalisering og administration

 • PDF

  Udkast til generelle vilkår for videregivelse af personoplysninger omfattet af databeskyttelsesloven(marts19)

 • PDF

  Artikel 29-gruppens Guidelines om anmeldelse af brud på persondatasikkerheden(november17)

 • PDF

  Artikel 29-gruppens Guidelines om automatiske individuelle afgørelser(november17)

 • PDF

  Artikel 29-gruppens Guidelines om konsekvensanalyser(maj17)

 • PDF

  Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne(marts17)

 • PDF

  Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige(oktober17)

 • PDF

  Beretning nr. 3 om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe(august14)

 • PDF

  Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven (Klare juridiske rammer for effektiv digital forvaltning) (januar19)

 • PDF

  Forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed

 • PDF

  Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige(oktober15)

 • PDF

  Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love(september14)

 • PDF

  Kommissionens forslag til forordning om beskyttelse af fysiske personer ifm. behandling af personoplysninger (generel forordning om databeskyttelse) (juni2012)

 • PDF

  Lovforslag om ændring af inddrivelsesloven (januar19)

 • PDF

  Lovforslag om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven(januar 2016)

 • PDF

  Lovforslag om ændring af teleloven(juni18)

 • PDF

  Modelnotat om bredbåndspuljen(marts16)

 • PDF

  Rammerne for bredbåndspuljen(maj18)

 • PDF

  Udkast til bekendtgørelse om inddrivelse af gæld(november18)

 • PDF

  Udkast til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (marts11).pdf

 • PDF

  Udkast til bekendtgørelse vedr. fonden for Velfærdsteknologi(april14)

 • PDF

  Udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (kriminalpræventive sociale indsatser) (januar13)

 • PDF

  Udkast til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om UDK(januar18)

 • PDF

  Udkast til lovforslag om ændring af inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love(januar17)

 • PNG

  Borgerblikket.png