Digitalisering og Teknologi Gentænk Velfærden

Gentænk velfærden: Digitale løsninger skal bruges til at løse arbejdskraftudfordringen

I kommunerne skal vi gentænke alle velfærdsopgaver, så vi kan frigive hænder til den velfærd, der kræver menneskelig omsorg. Trivielle arbejdsprocesser skal automatiseres, og banebrydende teknologier, der har potentiale til at løfte velfærden for borgeren, skal afprøves.

Kapitel 1: Kommunernes digitaliseringspolitik

Skriften på væggen er klar: Der er behov for, at kommunerne investerer i digitale løsninger og teknologi, som automatiserer manuelle processer, gør borgerne mere selvhjulpne og giver medarbejderne bedre mulighed for at løfte deres opgaver, når antallet af børn og ældre borgere stiger.

Den gode nyhed er, at vi i samme ombæring får mulighed for at skabe moderne services og en stærk velfærd bygget med de digitale værktøjer, vi har til rådighed i dag.

Implementering af digitale løsninger skal i særdeleshed ske på områder, som kan frigive hænder til vigtige og nære opgaver. Mennesker skal bruge deres kræfter, hvor menneskelig kontakt og forstand skaber værdi. De skal til gengæld ikke bruge tid på opgaver, som en sensor, robot eller computer lige så godt kan klare.

Mange kommuner er allerede godt i gang med at automatisere simple administrationsopgaver. I fremtiden opstår der endnu flere muligheder for at levere bedre velfærd ved hjælp af digitale fremskridt.

Kunstig intelligens vil kunne bruges til tidlig opsporing og forebyggelse af sygdom. Energiforbruget i en bygning kan automatisk minimeres via sensorer, data og algoritmer. Medarbejdere vil kunne bruge stemmen i stedet for mus og tastatur til at
dokumentere sagsgange – måske endda på deres førstesprog, som så bliver oversat til dansk.

Når vi udforsker brugen af nye teknologier, kræver det mod til at acceptere fejlslagne forsøg. Derfor er det vigtigt, at vi går etisk og ansvarligt til værks, og at vi først og fremmest tester nye teknologier, hvor fejl ikke får direkte menneskelige konsekvenser.

Denne udvikling kan med fordel ske i samarbejde med private leverandører, forskere og andre interessenter, som kan bidrage med deres ekspertise og erfaringer, så vi i fællesskab kan skabe mere innovative løsninger, der kan skaleres bredt, og som kan bygges ind i den eksisterende infrastruktur.

Gentænkningen af, hvordan vi arbejder og organiserer os, gælder hele vejen rundt – fra administration til mødet med borgeren. Vi skal kigge alle fagområder igennem – et område ad gangen.

FAKTA: Ni ud af ti borgere mener, at velfærdsteknologi er en god mulighed for at klare sig selv (Danmarks Statistik). Flertallet foretrækker allerede digitale løsninger, hvor mødet med det offentlige foregår uden ventetid og på et tidspunkt, der passer ind i hverdagen (IT i
praksis, Rambøll).

SKRIDT PÅ VEJEN

  • Den enkelte kommune bør gennemgå arbejdsopgaver og brugerrejser, og identificere manuelle processer, der kan løftes digitalt.
  • Kommunerne skal benytte sig af virksomhedernes udviklingskraft, når velfærden gentænkes. 
  • Omstillingen kræver, at vi investerer i digitale løsninger og teknologi.
  • Kommunerne skal i fællesskab målrettet afsøge, hvordan fremtidens velfærd kan formes gennem digitalisering og teknologi – et fagområde ad gangen.
  • Staten skal være en medspiller i at skabe rammerne for at gentænke velfærden på udvalgte områder.

 

1. Gentænk velfærden  Digitale løsninger skal bruges til at løse arbejdskraftudfordringen

1. Gentænk velfærden
Digitale løsninger skal bruges til at løse arbejdskraftudfordringen

 2. Bedre service:  Giv borgeren mulighed for et digitalt førstevalg

2. Bedre service
Giv borgeren mulighed for et digitalt førstevalg

 3. Alle skal kunne være med: Ingen borgere skal hægtes af i den digitale velfærd

3. Alle skal kunne være med
Ingen borgere skal hægtes af i den digitale velfærd

 4. Tryghed for borgerne Hold styr på data, etik og sikkerhed

4. Tryghed for borgerne
Hold styr på data, etik og sikkerhed

 5. Brug det, der virker Implementer teknologier, der har vist sit værd

5. Brug det, der virker
Implementer teknologier, der har vist sit værd

 6. Klogere brug af data Giv borgeren en koordineret og skræddersyet indsats

6. Klogere brug af data
Giv borgeren en koordineret og skræddersyet indsats

 7. En moderne arbejdsplads Digitale muligheder skal gøre det mere attraktivt at arbejde i kommunerne

7. En moderne arbejdsplads
Digitale muligheder skal gøre det mere attraktivt at arbejde i kommunerne

Cases:

×

Log ind