Digitalisering og Teknologi Gentænk Velfærden

En moderne arbejdsplads: Digitale muligheder skal gøre det mere attraktivt at arbejde i kommunerne

Øget brug af teknologi vil lede til mindre nedslidning, mindre administration og færre ensformige arbejdsprocesser i kommunerne. Det skal tiltrække nye medarbejdere og få nuværende medarbejdere til at gå op i arbejdstid og blive længere på arbejdsmarkedet. Det er et centralt parameter for at kunne løse arbejdskraftudfordringen.

Kapitel 7: Kommunernes digitaliseringspolitik

I sin grundessens er teknologi blot et middel til at hjælpe og assistere mennesker. Det gælder ikke kun for borgerne men i lige så høj grad for kommunens medarbejdere. Vi skal derfor bruge digitale løsninger og teknologi til at skabe mere attraktive arbejdspladser og fastholde og rekruttere personale.

Fastholdelsen kan styrkes i en fremtid, hvor digitalisering og automatisering betyder færre administrative opgaver for medarbejderen og dermed mere tid til den menneskelige kontakt og det relationelle arbejde.

Teknologi kan lige så oplagt bruges til at aflaste fysisk hårdt arbejde, så nedslidning bliver mindre. Det er ikke blot en fordel for den enkelte, men kan også fastholde medarbejdere på arbejdsmarkedet længere. Fx kan en sygeplejerske, som har dårlig ryg eller knæ, stå for virtuelle hjemmebesøg i stedet for fysiske.

Nye værktøjer kan også hjælpe til at inkludere medarbejdere, der er digitalt udfordrede. Anvendelse af tale-til-tekst teknologi kan eksempelvis hjælpe de medarbejdere, der har svært ved dokumentationsopgaver på grund af svage sprog-, læse- eller skrivefærdigheder. Det vil kunne højne kvaliteten af deres arbejde, fx ved at medarbejderen kan dokumentere en sag ved brug af tale eller få brugsanvisninger og vejledninger læst højt.

I fremtiden møder der også en ny generation af medarbejdere ind på arbejdsmarkedet, som har forventninger til, at deres arbejdsplads bruger digitale løsninger. Det er medarbejdere, som vi i den grad har behov for at tiltrække.

Ved at indtænke en digital drejning på uddannelser, kan det samtidig udvide ansøgerfeltet, fordi det tiltrækker andre profiler. Det bliver vigtigt, når vi skal øge udbuddet af arbejdskraft.

Det er desuden afgørende for den digitale og teknologiske omstilling, at alle medarbejdere klædes på til at anvende data og teknologier i den kommunale service – fx gennem videreuddannelse. Forståelsen for data og teknologi kan gøre de ansatte endnu bedre til at udføre deres arbejde og bidrager dermed til øget trivsel og arbejdsglæde.

SKRIDT PÅ VEJEN

I kommunerne vil vi samarbejde med fagforbund, uddannelsesinstitutioner og andre parter for sammen at finde de steder, hvor der kan laves målrettede digitale og teknologiske indsatser for at fastholde og rekruttere medarbejdere. Det skal bygge videre på det allerede eksisterende samarbejde

 

1. Gentænk velfærden  Digitale løsninger skal bruges til at løse arbejdskraftudfordringen

1. Gentænk velfærden
Digitale løsninger skal bruges til at løse arbejdskraftudfordringen

2. Bedre service Giv borgeren mulighed for et digitalt førstevalg

2. Bedre service
Giv borgeren mulighed for et digitalt førstevalg

3. Alle skal kunne være med Ingen borgere skal hægtes af i den digitale velfærd

3. Alle skal kunne være med
Ingen borgere skal hægtes af i den digitale velfærd

4. Tryghed for borgerne Hold styr på data, etik og sikkerhed

4. Tryghed for borgerne
Hold styr på data, etik og sikkerhed

5. Brug det, der virker Implementer teknologier, der har vist sit værd

5. Brug det, der virker
Implementer teknologier, der har vist sit værd

6. Klogere brug af data Giv borgeren en koordineret og skræddersyet indsats

6. Klogere brug af data
Giv borgeren en koordineret og skræddersyet indsats

7. En moderne arbejdsplads Digitale muligheder skal gøre det mere attraktivt at arbejde i kommunerne

7. En moderne arbejdsplads
Digitale muligheder skal gøre det mere attraktivt at arbejde i kommunerne

Cases

×

Log ind