Digitalisering og Teknologi Gentænk Velfærden

Brug det, der virker: Implementér teknologi, der har vist sit værd

Vi skal genbruge, dele og kopiere de digitale løsninger, der allerede giver værdi i kommunerne. Ved bedre vidensdeling og fælles hjælp kan vi undgå at genopfinde den dybe tallerken og i stedet høste gevinsterne fra modne teknologier og systemer, vi allerede har i brug.

Kapitel 5: Kommunernes digitaliseringspolitik

Der findes i dag mange glimrende digitale løsninger, som bidrager til at skabe effektive og fleksible services i kommunerne. Men vi skal blive bedre til at skalere og få værdi af de modne teknologier og eksisterende løsninger. Det gælder også det fælles it-fundament, kommunerne allerede har investeret i.

Der er derfor behov for systematisk at identificere og implementere teknologier, som har vist sit værd i andre kommuner, inden for andre fagområder i egen kommune eller andre sektorer – fx den private sektor.

Der kan ganske enkelt høstes mange gevinster ved at genanvende, dele og kopiere de løsninger, som skaber bedre service for borgerne, eller som frigiver medarbejdernes ressourcer.

Det kan være software, som automatisk klarer faktureringer. Det kan være skærmbesøg hos ældre, der minimerer kommunens tidsforbrug og CO2-udledning og som samtidig giver borgerne mere fokuserede besøg uden forsinkelser. Mange borgere oplever, at skærmbesøg giver større frihed og en højere grad af privatliv.

Der findes mange andre eksempler på teknologier, der virker.

På sundhedsområdet kan fysiske hjælpeværktøjer, som fx loftlifte, gøre, at én i stedet for to medarbejdere er i stand til at løfte en borger.

På ungeområdet kan børn med skolevægring få mulighed for at deltage i undervisningen hjemmefra ved hjælp af en robot, udstyret med et kamera og en skærm, der kan køre rundt i klassen. På den måde kan barnet bevare den sociale kontakt og sit skoletilbud frem for at blive isoleret og skulle modtage dyr hjemmeundervisning.

Implementering af digitale løsninger er bestemt ikke let. Derfor er det vigtigt, at nye teknologier bliver bredt forankret, og at medarbejderne har kompetencer til og mod på at bruge dem. Der skal ikke stå brugbar velfærdsteknologi og samle støv i et hjørne, fordi ildsjælen har fået nyt job. Og der skal ikke indkøbes computersystemer, der ikke er tænkt sammen med den kommunale it-infrastruktur.

Automatiseringen af administrative opgaver skal ikke blot ske i en lille del af en forvaltning, men i alle forvaltninger, hvor processerne kan effektiviseres.

Den effektive teknologi skal udbredes på tværs af kommunegrænser.

FAKTA: 41 pct. af de adspurgte i kommunerne svarer, at de har skærmbesøg i drift på sundheds- og ældreområdet. Samtidig svarer 99 pct., at skærmbesøg er en relevant teknologi til at løse deres opgaver (Survey til KL’s Teknologiradar).

FREMTIDEN SKAL BYGGES PÅ DET FÆLLESKOMMUNALE IT-FUNDAMENT

Kommunerne har i fællesskab lavet massive investeringer for at skabe en fælles infrastruktur gennem KOMBIT. Sammen aftaler vi løbende de rammer vi arbejder indenfor, bl.a. gennem fælles datastandarder, datastrategi mv.

Alt sammen nødvendige fundamenter for at kunne skabe en tilgængelig, effektiv og sammenhængende kommunal sektor. Hvis vi skal lykkes, skal vi realisere den politiske aftale om, at:

 • Skabe et sammenhængende it-landskab.
 • Bygge til genbrug og forandring.
 • Undgå leverandørafhængighed.
 • Bruge data som en værdiskabende ressource.
 • Sikre tillid og sikkerhed for borgere og virksomheder.

SKRIDT PÅ VEJEN

 • I kommunerne skal vi lære af hinanden, så vi fortsat skaber værdi, når vi implementerer de modne teknologier.
 • Vi skal udnytte de muligheder, som allerede er i kommunernes systemer, i rammearkitekturen og i den infrastruktur, som kommunerne har investeret i gennem KOMBIT.
 • Vi skal høste frugterne af de fælles standarder, anskaffelser og løsninger, vi sammen har besluttet, skal danne fundamentet for videre, effektiv digitalisering.
 • Digitale løsninger skal forankres som en naturlig del af den faglige metode og skal bruges til at afhjælpe faglige udfordringer og skabe bedre arbejdsmiljø. Medarbejderne skal klædes bedre på ved et løft af deres teknologiforståelse.
 • KL vil understøtte, at kommunerne kan samarbejde,
  særligt med fokus på automatisering
  på administrationsområdet og om velfærdsteknologi
  på sundheds- og ældreområdet.

 

1. Gentænk velfærden Digitale løsninger skal bruges til at løse arbejdskraftudfordringen

1. Gentænk velfærden
Digitale løsninger skal bruges til at løse arbejdskraftudfordringen

2. Bedre service Giv borgeren mulighed for et digitalt førstevalg

2. Bedre service
Giv borgeren mulighed for et digitalt førstevalg

3. Alle skal kunne være med Ingen borgere skal hægtes af i den digitale velfærd

3. Alle skal kunne være med
Ingen borgere skal hægtes af i den digitale velfærd

4. Tryghed for borgerne Hold styr på data, etik og sikkerhed

4. Tryghed for borgerne
Hold styr på data, etik og sikkerhed

5. Brug det, der virker Implementer teknologier, der har vist sit værd

5. Brug det, der virker
Implementer teknologier, der har vist sit værd

6. Klogere brug af data Giv borgeren en koordineret og skræddersyet indsats

6. Klogere brug af data
Giv borgeren en koordineret og skræddersyet indsats

7. En moderne arbejdsplads Digitale muligheder skal gøre det mere attraktivt at arbejde i kommunerne

7. En moderne arbejdsplads
Digitale muligheder skal gøre det mere attraktivt at arbejde i kommunerne

Cases

×

Log ind