Digitalisering og Teknologi Gentænk Velfærden

Bedre service: Giv borgeren mulighed for et digitalt førstevalg

Fremtidens services til borgerne skal tænkes og bygges digitalt på alle de områder, hvor det giver borgerne og kommunen et lettere og mere fleksibelt møde.

Kapitel 2: Kommunernes digitaliseringspolitik

Når vi gentænker vores velfærd med flere digitale løsninger, er vi ikke kun med til at løse problemet med manglende hænder. Vi får også mulighed for at skabe moderne digitale services, der matcher borgernes stigende forventninger til en effektiv, fleksibel og bekvem service.

I fremtiden skal vi derfor i kommunerne udvikle langt flere digitale tilbud. Borgeren skal tilbydes en digital løsning først, hver gang det fagligt giver mening.

Videomøder er et godt eksempel på, hvordan man med en relativ simpel løsning kan frigive tid og hænder, minimere klimaaftrykket og samtidig levere en mere fleksibel service for borgeren. Den slags digitale løsninger skal vi have flere af.

Ambitionen med digitaliseringen skal altid være at levere en lige så god eller bedre service, end den vi kender i dag. Så når vi i kommunerne sigter efter at levere et digitalt tilbud til borgeren først, skal løsningerne være så attraktive og intuitive at bruge, at de helt naturligt bliver langt de fleste borgeres foretrukne valg.

Borgeren og kommunens mulighed for at kommunikere digitalt, er udviklet gennem en ambitiøs og massiv kommunal indsats gennem de seneste år.

For mange borgere har det længe været naturligt at bruge computeren til simple opgaver, som at skrive sit barn op til en institutionsplads uagtet kommunens åbningstider.

Tiden under Corona-pandemien viste, at Danmark og danskerne generelt er klædt godt på til at kunne klare endnu flere ærinder med kommunen digitalt.

Corona-krisen tryktestede også kommunernes innovationskraft. På ganske kort tid fik vi digitale samtaler i jobcenteret, online bostøtte, og familiebehandling, genoptræning og pårørendekontakt på plejehjem blev i stigende grad virtuelt.

Størstedelen af kommunerne oplevede det som en markant gevinst, at medarbejderne brugte deres tid og kompetencer mere direkte på kerneopgaven og mindre på fx transport. De erfaringer skal vi udnytte og bygge videre på.

Der skal selvsagt altid tages hensyn til de borgere, der har udfordringer med at begå sig digitalt og dem, der har et stærkt ønske om at bevare det fysiske tilbud. Vi skal også tænke i hybridløsninger, hvor dele af et forløb er digitalt, mens dele foregår som et fysisk møde med borgeren.

FAKTA: De kommunale ledere vurderer helt overvejende, at deres nyskabelser under Covid 19-krisen har et stort potentiale. 85 pct. af lederne vurderer det som relevant at sætte nyskabelserne i permanent drift (Kommunale nyskabelser under covid-19-krisen, VIVE 2021).

SKRIDT PÅ VEJEN

  • Vi vil i kommunerne undersøge, om løsninger, der i dag er analoge for borgeren, kan erstattes med et digitalt tilbud til gavn for borgere og medarbejdere.
  • Når vi i kommunerne udvikler vores fremtidige tilbud, skal vi hver gang vurdere, om tilbuddet til borgeren skal og kan være digitalt. Teknologi skal være faglighedens forlængelse.

 

1. Gentænk velfærden  Digitale løsninger skal bruges til at løse arbejdskraftudfordringen

1. Gentænk velfærden
Digitale løsninger skal bruges til at løse arbejdskraftudfordringen

 2. Bedre service Giv borgeren mulighed for et digitalt førstevalg

 2. Bedre service
Giv borgeren mulighed for et digitalt førstevalg

 3. Alle skal kunne være med Ingen borgere skal hægtes af i den digitale velfærd

 3. Alle skal kunne være med
Ingen borgere skal hægtes af i den digitale velfærd

 4. Tryghed for borgerne Hold styr på data, etik og sikkerhed

 4. Tryghed for borgerne
Hold styr på data, etik og sikkerhed 

 5. Brug det, der virker Implementer teknologier, der har vist sit værd

 5. Brug det, der virker
Implementer teknologier, der har vist sit værd

 6. Klogere brug af data Giv borgeren en koordineret og skræddersyet indsats

 6. Klogere brug af data
Giv borgeren en koordineret og skræddersyet indsats

 7. En moderne arbejdsplads Digitale muligheder skal gøre det mere attraktivt at arbejde i kommunerne

 7. En moderne arbejdsplads
Digitale muligheder skal gøre det mere attraktivt at arbejde i kommunerne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cases:

×

Log ind