Fremtidens digitale kompetencer

Underliggende kompetencer

Kompetencer til et digitalt arbejdsliv kræver andet end de digitale kompetencer. Det er en forudsætning, at de underliggende kompetencer også er til stede. Disse er mere generelt funderet i den kommunale hverdag og er kompetencer som bl.a. læse- og skrivefærdigheder.

Et fundament for de digitale kompetencer

Det digitale kompetencehjul har fokus på netop digitale kompetencer. Men der er en række underliggende kompetencer, der kan være nødvendige for, at man kan begynde at arbejde med de digitale kompetencer. Det er grundlæggende læse- og skrivefærdigheder, sprogkundskaber, matematiske færdigheder og helt grundlæggende evner til at håndtere it. Disse underliggende kompetencer kan være afgørende for udviklingen af den teknologisk understøttede faglighed. Underliggende kompetencer kan have betydning for, hvor let det er at udvikle og praktisere medarbejderkompetencerne i hjulet.

Forskelligt alt efter fagområde

For nogle vil manglende underliggende kompetencer være den væsentligste barriere for at arbejde med digitale løsninger og kompetencer. Selv med fremvæksten af talestyrede interfaces, vil det i mange funktioner formodentlig fortsat være vigtigt, at man kan skrive, læse og mestre det danske på et vist niveau. I nogle jobfunktioner kan det også være nødvendigt at mestre flere fremmedsprog på et vist niveau, f.eks. for at kunne læse dokumentation, vejledninger etc., som nogle gange kun findes på fremmedsprog. Det er dog vigtigt at huske, at der er forskel på, hvilke underliggende kompetencer, der er relevante i forskellige sammenhænge.

Eksempler

Eksempler på underliggende kompetencer er: Læse- og skrivefærdigheder, danskkundskaber, relevante fremmedsprog, kompetencer til at rumme og tage del i forandring, kompetencer til at tænke systematisk og kritisk, kompetencer til at være løsningsorienteret og kreativ, kunne håndtere kompleksitet, kunne samarbejde på tværs og deltage i projekter.