Kompetencehjulet

Udvikling og implementering

De fleste medarbejdere bliver jævnligt involveret i implementering af digitale løsninger og teknologier. Og alle har andel i at bidrage til at drive den forandring, som udvikling og implementering af ny teknologi tilfører. Tidlig og løbende inddragelse af medarbejdere, borgere og andre interessenter i udvikling, planlægning og implementering er ofte vigtig for løsningers kvalitet, accept og effektivitet. Nogle medarbejdere deltager og bidrager med, deres faglige viden og indsigt. Og andre medarbejdere indgår mere specifikt i styringen af udvikling og implementering. Behovet for kompetencerne i denne del af hjulet afhænger derfor af ens faglige position og rolle ift. ny teknologi og digitalisering. Udvikling og implementerings kompetencerne har tre underdele.

Implementering og anskaffelse

Digitaliseringen i kommuner sker på faglighedens præmisser. Derfor skal medarbejdere kunne indgå i dele af eller hele processen omkring udvikling, anskaffelse og implementering af digitale løsninger. Udviklingen af digitale løsninger skal ske i interaktion med fagligheden og de mennesker, der skal anvende dem. Her er den enkelte medarbejders faglighed og erfaringer med de borgere eller kolleger, der skal benytte løsningerne værdifuld for processen.

Derfor kan det være relevant for nogen medarbejdere at have forståelse for indkøbsprocesser og implementering af digitale løsninger, så de effektivt kan deltage og bringe egen faglighed i spil. På den måde opnås samskabelse i udviklingen og implementeringen af de digitale løsninger, der skal understøtte fagligheden.

Eksempler

Eksempler på kompetencer til deltagelse i anskaffelses- og implementeringsprocesser er: Viden om indkøbsprocesser, kompetencer til at bringe sin faglighed i spil på tværs af områder, kompetencer til at viderebringe fagligt forankret viden og erfaring med borgere og virksomheder.

Udvikling

Digitale løsninger, der skal understøtte fagligheden bliver bedst udviklet i samarbejde med medarbejdere, der har unik viden om de delelementer, som digitaliseringen påvirker. Det kræver samtidig at medarbejdere har eller får kompetencerne til at indgå i udviklingsprocesserne. Udvikling kan også være de løbende tilpasninger af service og eksisterende løsninger eller teknologi, der sker på baggrund af erfaringer med anvendelse eller borgerreaktioner.

Hvordan en medarbejder skal indgå i udviklingsprocesser afhænger af fagligt område. Det kan være udforskning af brugernes perspektiver, tværfagligt samarbejde, kendskab til kortlægning af arbejdsprocesser, business cases og gevinstrealiseringsplaner. Medarbejderkendskab til sådanne redskaber skaber gode forudsætninger for bedre digitale løsninger, hvor fagligheden er inddraget. Endvidere kan det være relevant, at medarbejdere forstår systemer og deres afhængigheder.

Eksempler

Eksempler på udviklingskompetencer er: Kompetencer til at kunne indgå i udforskning af brugernes perspektiver, kompetencer til at kunne indgå i tværfagligt samarbejde og udvikling, kompetencer til at kunne indgå i kortlægningen af arbejdsprocesser og værdistrømme, kunne indgå i udarbejdelsen af business cases og gevinstrealiseringsplaner, kompetencer til designtænkning eller servicedesign.

Innovation

Teknologiske og digitale muligheder ændrer sig i stor hast og der er derfor behov for, at medarbejdere kan bidrage til udviklingen af, hvordan faglighed understøttes af nye muligheder og nytænkning.

Det betyder, at medarbejdere skal have kompetencer til at se nye muligheder i teknologien, og at de tør udfordre vanetænkning. Derudover, at medarbejdere har kendskab til, hvad der rører sig inden for eget fagområde i digitale udviklinger og endda måske mere generelt. Gennem gode forudsætninger for at bryde vanetænkning, en forståelse for centrale trends og en generel forandringspositiv indstilling, er der lagt et solidt fundament for at udvikle og implementere bedre digitale løsninger.

Eksempler:

Eksempler på kompetencer til innovation er: Kompetencer til at kunne se nye muligheder i teknologien og i borgernes hverdag og behov, kendskab til nye teknologisk muligheder og trends, kompetencer til at kunne bidrage til at skabe forandring.