Kompetencehjulet

Kompetencer til teknologiforståelse

De digitale teknologier gør noget ved det, vi digitaliserer, og teknologierne fungerer bedst, når man forstår, hvad der sker i samspillet mellem teknologierne, fagligheden, kerneopgaven, processerne og de mennesker, der anvender eller berøres af teknologierne. Den forståelse er vigtig, når man skal vurdere, hvor og hvornår og i forhold til hvem teknologierne giver mening - og hvornår de ikke gør. Teknologiforståelsen er også vigtig, for at forstå de udfordringer teknologien skaber, og bidrage til at løse dem. Teknologiforståelsen er ydermere vigtig, hvis medarbejdere skal se de muligheder, teknologien giver, for at løse opgaverne på nye måder. Teknologiforståelse har tre underdele.

Teknologi, faglighed og mennesker

Medarbejdere skal forstå samspillet mellem teknologi, faglighed og mennesker. I en kommunal hverdag er en af styrkerne samspillet mellem medarbejderens faglighed og borgeren. Teknologien ændrer på både professionen, fagligheden og opgaveløsningen. Og medarbejderen skal kunne kende og forstå dette vilkår ift. de kerneopgaver, man er med til at løse. Der er størst udbytte af teknologi, når det spiller godt sammen med eller understøtter fagligheden. Derfor er medarbejderens forståelse af mulighederne i en given teknologi afgørende for, at den styrker løsningen af kerneopgaven.

Det kræver altså dels, at medarbejdere har fagligt styr på en opgave og med de teknologiske briller på, kan se hvordan teknologien kan styrke borgerens oplevelse af kerneydelsen, altså at kommunen opfylder de behov borgeren har, men muligvis teknologi i stedet for fysisk tilstedeværelse. Kan medarbejdere anskue teknologiens plads i fagligheden kvalificeret, skaber det en forståelse for, hvordan borgere møder fagligheden i en digital tidsalder.

Eksempler på kompetencer til teknologi faglighed og mennesker er: Medarbejdere, der dygtigt finder anvendelse for velfærdsteknologiske løsninger, der understøtter borgerens behov for at kunne klare sig selv, eller medarbejdere, der støtter borgere til at anvende digitale selvbetjeningsløsninger.

Kompetencer til teknologivurdering

Det er en medarbejderkompetence at kunne vurdere, hvor og hvornår det giver mening og værdi for borgeren at anvende de digitale teknologier. Kommuners håndtering af kerneopgaver er altid under udvikling. Og her er borgerens perspektiv helt centralt ift. serviceudvikling og nye løsninger. Digitale muligheder kræver, at man kritisk tænker teknologi med ind i udviklingen af kerneopgaven.

Teknologi kan ofte bidrage positivt til løsning af kerneopgaven. Men der er også områder, og dele af nogle opgaver, der ikke egner sig til en fuldt teknologisk løsning. Teknologivurdering handler også om, at medarbejderen skal kunne bidrage med sin faglige vurdering i udviklingsfasen af digitale løsninger på baggrund af en teknologiforståelse. Det kan give organisationen en bedre forståelse for, hvornår og i hvilke tilfælde en digital løsning for borgeren er mindre gavnligt.

Eksempler på kompetencer til teknologivurdering er: Kendskab til forskellige grupper af borgeres forudsætninger for digitale løsninger, kendskab til servicedesign, godt kendskab til processen for kerneopgaven.

Retssikkerhed og etik

Anvendelsen af digitale og teknologiske løsninger kan have betydning for borgernes retssikkerhed og deres muligheder for at følge med i, forstå, tage del i og få indflydelse på deres sag. Digitaliseringen kan styrke borgerne og gøre dem bedre informeret. Digitalisering kan understøtte fagligheden og de faglige mål. For samtlige positive vinkler, kan digitalisering og teknologi også gøre det modsatte. Brugen af data kan bidrage til at sikre en bedre sagsbehandling og bedre afgørelser, men kan også give et ufuldstændigt og skævt billede af borgeren og hans eller hendes situation.

Derfor er medarbejderes forståelse for de retssikkerhedsmæssige og etiske konsekvenser af digitaliseringen vigtig, hvis man skal medvirke til at sikre, at digitaliseringen bidrager positivt til opgaveløsningen og til borgerens oplevelse.

Eksempler på kompetencer omkring retssikkerhed og etik er:

Kompetencer til at forudse etiske og retssikkerhedsmæssige brud, kendskab til relevant IT og datalovgivning inden for relevant fagområde, kendskab til borgeres og virksomheders rettigheder, hvad angår data.