Fremtidens digitale kompetencer

Casebeskrivelser om digitale kompetencer

Til inspiration for lokal dialog om digitalisering og digitale kompetencer i kommunerne er der udarbejdet 11 fiktive casebeskrivelser, der dækker de kommunale opgaveområder bredt. Casebeskrivelserne bygger på virkelige erfaringer, men er anonymiserede.

Casebeskrivelser til inspiration

Her kan du læse mere om de kommunale casebeskrivelser, der beskriver mødet mellem teknologi og den faglige hverdag. Casebeskrivelserne er fiktive, men bygger på erfaring fra kommunerne, som er blevet udarbejdet i forbindelse med projektet i den fælleskommunale digitale handlingsplan 'Digitalt kompetente kommuner'. Hver enkelt case er kort introduceret, hvorefter man kan klikke sig videre, hvis man vil læse casen i sin fulde længde. Casebeskrivelserne skal tjene til inspiration, når man skal tale om digitale kompetencer i kommunen. Casebeskrivelserne skal med andre ord være et redskab, der kan hjælpe med at konkretisere, hvad kompetencerne er, samt beskrive hvordan udfordringer og gode oplevelser kan se ud.  

Videomøder på socialområdet

Den nærværende og empatiske kontakt er vigtig for både medarbejdere og borgere på socialområdet. Det kan nogle gange opleves som om, at den udfordres af de digitale løsninger. Men hvis videomøderne bruges korrekt, kan det give fleksibilitet og mere tid til der, hvor der virkelig er behov for det fysiske møde. Casen her beskriver elementerne i opstarten af en videoløsning til møder, samt hvordan man tager udfordringerne med den digital løsning op internt. 

Læs hele casen om videomøder på socialområdet her

 • PDF

  Case - Socialområdet - 'Karen finder plads til online-bostøtte i sin kernefaglighed'

Digital registrering og brugerinvolvering på beskæftigelsesområdet

Når digitale løsninger skal understøtte fagligheden er det vigtigt, at de ikke overtager det faglige udgangspunkt. Det kan fx være kontakten med borgeren. Denne case beskriver, hvordan man ved hjælp af tilfredshedsundersøgelser og borgerinddragelse kan skabe bedre muligheder for digitale løsninger. 

Læs hele casen om brugerinvolvering på beskæftigelsesområdet her

 • PDF

  Case - Beskæftigelsesområdet - 'Digital registrering og relationsarbejde går hånd i hånd i jobcentret'

Dialog med borgere der hjælper teknik og miljø

Borgerinddragelse kan give et andet syn på, hvilke ting der kræver kommunens opmærksomhed. Digitale løsninger giver bedre muligheder for at høre mange borgere og modtage deres input. Her er det til fordel for det daglige arbejde i teknik og miljø. 

Læs hele casen om borgerinddragelse via Facebook

 • PDF

  Case - Teknik og Miljø - 'Brug af Facebook til kommunikation med borgerne'

Brugerperspektivet forbedrede digital borgerserviceløsning

Borgerservice er et område med meget kontakt mellem borger og kommune. For at digitale løsninger skal fungere bedst muligt, som understøttelse til fagligheden, kræver det, at man sætter sig i borgernes sted. Det handler denne case om. 

Læs hele casen om udviklingen af en borgerserviceløsning

 • PDF

  Case - Borgerservice - 'Viden fra borgere fik den digitale kommune ud af dødvandet'

Tolkning pr. video kan give fleksibel og effektiv socialforvaltning

På social- og sundhedsområdet er der ofte brug for personlig kontakt med borgeren. Digitale løsninger kan gøre dette mere fleksibelt og effektivt, samtidig med at den gode kontakt bibeholdes. Det handler denne case om. 

Læs hele casen om tolkning pr. video

 • PDF

  Case - Socialområdet - 'Tolkning per video gav mere tid og nærvær'

Digital platform som bro mellem ledige og virksomheder

Denne case handler om beskæftigelsesområdet, hvor en digital platform skaber en bedre forbindelse for ledige og virksomheder, der mangler arbejdskraft. Det er et eksempel på, hvordan en digital løsning kan udvikles ved at indtænke borgere og virksomheders perspektiv. 

Læs hele casen om den digitale platform mellem ledige og virksomheder

 • PDF

  Case - Beskæftigelsesområdet - 'Digital platform styrkede samarbejdet med virksomhederne'

Intelligente skraldespande i teknik og miljø

Denne case handler om, hvordan skraldespande med intelligente sensorer kan gøre arbejdet i kommunen lettere, og hvordan medarbejderne var de første til at se det.

Læs hele casen om, hvordan teknologiforståelse kan skabe bedre digitale løsninger

 • PDF

  Case - Teknik og Miljø - 'Intelligente skraldespande gav klare gevinster'

Anvendelseskompetencer til at integrere iPads på børne- og ungeområdet

Digitale løsninger kræver ofte, at der er en plan for, hvordan de skal indgå i fagligheden. Denne case giver et eksempel på, hvordan medarbejderen bidrager til god implementering af løsninger. 

Læs hele casen om, hvordan digitale kompetencer kan gavne børns brug af iPads 

 • PDF

  Case - Børn og Unge - 'Kompetencer og fælles sprog hjalp tablets på vej i børnehaven'

Trænings-app til gavn for ældre og medarbejdere

Digitalisering kan understøtte selvhjulpne borgere og et give bedre grundlag for at følge udvikling i f.eks. genoptræning. Denne case beskriver implementeringsprocessen og gevinsten vha. en digital løsning for medarbejder og borger på ældreområdet.

Læs hele casen om, hvordan en digital løsning til genoptræning kan give bedre pleje

 • PDF

  Case - Sundhed og omsorg - 'Trænings-app gav klare resultater for både medarbejdere og ældre borgere'

Involvering af medarbejdere i digitalt bibliotekssystem

Når digitale løsninger skal udvikles, skal det ofte ske på faglighedens præmisser. Her er medarbejderen en vigtig aktør, der sidder på viden og erfaring. Denne case beskriver, hvordan det kan komme til udtryk. 

Læs hele casen om, hvordan medarbejderinvolvering kan skabe gode digitale løsninger

 • PDF

  Case - Kultur og Fritid - 'Det digitale bibliotekssystem groede frem blandt medarbejderne'

Målgrupperettet kommunikation på kultur og fritid

Borgerne i kommuner er forskellige, og den forskellighed gør sig også gældende i efterspørgslen på kommunale aktiviteter. Denne case beskriver, hvordan man i kommunen kan indtænke digitale løsninger i den målrettede kommunikation. 

Læs hele casen om initiativet til at målrette information om kultur og fritidstilbud

 • PDF

  Case - Kultur og Fritid - 'Digitalt mødested giver kommunens tilbud et boost'