Økonomi og Administration Digitalisering og Teknologi

Fremtidens digitale kompetencer

Kommuner oplever, at deres opgaver ændrer sig som følge af digitale og teknologiske løsninger. Kompetencehjulet er KL's bud på, hvad digitale kompetencer er for medarbejdere.

Se mere om, hvor du på KL's nye Videncenter kan læse omkring fremtidens digitale kompetencer.

Fremtidens digitale kompetencer for medarbejdere

Samtlige ansatte i kommunerne oplever, at deres opgaver ændrer sig som følge af digitale og teknologiske løsninger. Det gælder både for ansatte på de administrative områder, og på samtlige velfærdsområder. Læs mere omkring fremtidens digitale kompetencer for medarbejdere på KL's Videncenter, her.

Casebeskrivelser

Casebeskrivelserne skal tjene til inspiration, når man skal tale om digitale kompetencer i kommunen. Casebeskrivelserne skal med andre ord være et redskab, der kan hjælpe med at konkretisere, hvad kompetencerne er, samt beskrive hvordan udfordringer og gode oplevelser kan se ud.

KL's Videncenter kan du læse mere om de kommunale casebeskrivelser, der beskriver mødet mellem teknologi og den faglige hverdag.

Underliggende kompetencer

Kompetencer til et digitalt arbejdsliv kræver andet end de digitale kompetencer. Det er en forudsætning, at de underliggende kompetencer også er til stede. Disse er mere generelt funderet i den kommunale hverdag og er kompetencer som bl.a. læse- og skrivefærdigheder.

Læs mere om de underliggende kompetencer på KL's Videncenter, her.

Dialogkort

I forbindelse med udarbejdelsen af KL's bud på fremtidens digitale kompetencer i kommunerne, har KL udarbejdet et redskab, der kan bruges til at tale kompetencerne ind i den lokale arbejdsdag. Med udgangspunkt i kompetencerne, der er beskrevet i kompetencehjulet, er det meningen af dialogkortene skal lægge op til en dialog i kommunen. Dette med udgangspunkt i, at de generiske kompetencer bliver beskrevet ud fra, hvordan den lige ser ud i den specifikke kommunale kontekst. Formålet er altså at skabe et fælles sprog for digitalisering lokalt. 

Læs mere omkring værktøjer til dialog om digitale kompetencer på KL's Videncenter, her.

Udforsk kompetencehjulets underdele

KL's Videncenter kan du udforske de enkelte dele af det digitale kompetencehjul for medarbejdere.