Kommunernes Digitaliseringsprogram 6. Kommunernes digitale fundamenter

Arkitektur

På siden her kan du læse en kort introduktion til de projekter der relaterer sig til arkitekturarbejdet samt hente de fulde projektbeskrivelser.

6.1 - Arkitekturfagligt beredskab og vedligeholdelse af den fælleskommunale rammearkitektur

Som en del af Center for Digitalisering og Teknologi er der ansat seks it-arkitekter, som varetager en række opgaver i forbindelse med digitalisering og it-arkitektur. Opgaverne løses i samarbejde med kommuner,  KL’s fagkontorer, KOMBIT, Digitaliseringsstyrelsen og andre relevante tvær- og fællesoffentlige samarbejdspartnere.

En vigtig del af opgaverne er at videreudvikle og vedligeholde den fælleskommunale rammearkitektur, så den fortsat er et effektivt redskab til at optimere digitalisering og udvikling af it-løsninger hos kommunerne. En anden vigtig del er, at bidrage med arkitekturfaglig assistance til at løse konkrete, aktuelle, fælleskommunale udfordringer og at deltage aktivt i udviklingen af den fællesoffentlige digitale arkitektur både konceptuelt og i konkrete projekter. Du kan læse projektbeskrivelsen og mere om projektets formål i filen nedenfor.

  • PDF

    6.1 - Projektbeskrivelse - Arkitekturberedskab og vedligeholdelse af fælleskommunale rammearkitektur.pdf

6.3 - Kobling mellem den fælleskommunale rammearkitektur og infrastruktur

Den fælleskommunale rammearkitektur og de fælleskommunale infrastruktur skal understøtte de kommunale it-løsninger således de kan anvende og udveksle data effektivt, samt sammenstille data i overbliksløsninger og ledelsesinformation. Den fælleskommunale rammearkitektur skal understøtte kvalitet i data med velskrevne nøglebegreber og deres sammenhænge indbyrdes. 

Kommunerne har desuden investeret i den fælleskommunale infrastruktur, som implementerer en række nøglebegreber. Udvælgelsen af nøglebegreber og kvalitetssikringen af disse, forsikrer en tværgående sammenhæng mellem begreberne, den fælleskommunale rammearkitektur, den fælleskommuneale infrastruktur og det kommunale it-landskab.

Projektet skal skabe en tydelig kobling og sporbarhed mellem den fælleskommunale rammearkitektur og den fælleskommunale infrastruktur.

  • PDF

    6.3 - Projektbeskrivelse Kobling rammearkitektur-infrastruktur.pdf

6.8 – Værktøjer, drejebøger og metoder til understøttelse af kommunernes arkitekturstyring og it-anskaffelser

Kommunerne efterspørger praksisnære drejebøger og tilhørende værktøjer til arkitekturstyring og it-anskaffelser Drejebøgerne skal understøtte den kommunale opgaveløsning og anvise god praksis for arkitekturstyring og den gode kommunale it-anskaffelse.  

Projektet tager udgangspunkt i det eksisterende indhold i den fælleskommunale rammearkitektur og relevante dele af den fællesoffentlige digitale arkitektur og har til formål at udvikle og afprøve konkrete drejebøger, metoder og værktøjer, i samarbejde med kommunerne og KOMBIT.

Læs mere om projektets idé, gevinster mm. i projektbeskrivelsen nedenfor.

  • PDF

    6.8 - Projektbeskrivelse - Værktøjer, drejebøger og metoder til understøttelse af kommunernes arkitekturstyring og it-anskaffelser.pdf

×

Log ind