Digitaliseringsstrategier

Information om og status på handlingsplanen

Der foretages to gange om året en statusrapportering på initiativer i regi af den fælleskommunale digitale handlingsplan. Statusrapporteringen forelægges KL's bestyrelse, og efterfølgende offentliggøres den her på siden.

Aktuel status på den fælleskommunale digitale handlingsplan

Den seneste status fra december 2018 kan findes her.

Tidligere statusrapporteringer

Første halvår 2018 (august 2018). Samlet status fra august 2018 kan findes her.

Andet halvår 2017 (december 2017). Samlet status fra december 2017 kan findes her

Første halvår 2017 (juni 2017) Samlet status fra maj 2017 kan findes her.

Andet halvår 2016 (januar 2017) Samlet status fra januar 2017 kan findes her.

Overblik over initiativerne i den fælleskommunale digitale handlingsplan

KL laver halvårligt et overblik over fremdrift i initiativerne i den fælleskommunale digitale handlingsplan samt den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Herunder særligt med fokus på de opgaver og leverancer, som er relevante for kommunerne. Oversigten har til formål at give kommunerne et mere grundigt overblik over, hvilke projekter, som de særligt skal være opmærksom på. Den nuværende initiativoversigt er udarbejdet marts 2019.

Initiativoversigten, der indeholder et samlet overblik over alle initiativerne kan findes her

Information om initiativer i handlingsplanen

For hvert initiativ er der oprettet en side her på kl.dk, hvor man kan læse mere om indholdet i det enkelte projekt samt finde kontaktoplysninger om projektlederne i KL.

Læs mere om de enkelte initiativer her.

Der er udarbejdet en samlet liste med projektledere for alle projekter i handlingsplanen.

Her kan den samlede liste over kontaktpersoner for de fælleskommunale initiativer findes.