Digitalisering og Teknologi Digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Regeringen, KL og Danske Regioner har de seneste 20 år samarbejdet om digitaliseringen af den offentlige sektor. Senest med den fællesoffentlig digitaliseringsstrategi ”Digitalisering der løfter samfundet 2022-2025” fra juni 2022. Strategien kommer efter samarbejde om bl.a ”Et stærkere og mere trygt digitalt samfund” (2016-2020), samt ”Digitaliseringspagten” (2019). Strategierne supplerer kommunernes digitaliseringsprogram ”Digitale svar på fremtidens udfordringer ”(2021-2025).

Fortsat fællesoffentligt samarbejde om digitalisering

Danmark er helt i front, når det gælder offentlig digitalisering. Denne position skyldes i høj grad en lang tradition for et tæt fællesoffentligt samarbejde mellem staten, kommunerne og regionerne omkring den digitale udvikling af den offentlige sektor.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2023 blev Regeringen, KL og Danske Regioner i juni 2022 enige om en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi. Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025 er det visionen, at digitalisering skal være en central del af svaret på de store samfundsudfordringer, som Danmark står over for. Sammen med en række pejlemærker for den fremtidige digitalisering er aftalt 28 konkrete indsatser, som bl.a. skal være med til at bevare kvaliteten af velfærden fremadrettet – bl.a. i lyset af arbejdskraftsudfordringen, klimakrisen, og behovet for at sikre at alle borgere kan være med i det digitale samfund, uanset digitale kompetencer.

  • PDF

    Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025.pdf

Læs mere: 

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi supplerer kommunerne egne indsatser og bl.a. det fælleskommunale digitaliseringsprogram fra 2021, samt regeringens indsatser i den statelige digitaliseringsstrategi fra maj 2022.

 

Tidligere fællesoffentlige strategier

  • PDF

    Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier ”Et stærkere og mere trygt digitalt samfund” (2016-2020).pdf

  • PDF

    Digitaliseringspagten (2019).pdf

×

Log ind