Digitalisering og Teknologi Digitaliseringsstrategier

Fælleskommunale samarbejder

Monopolbruddet har skabt rum for, at rammearkitekturen kan bevirke øget konkurrence samt billigere og bedre digitale løsninger. Ansvaret for digitaliseringen ligger nu hos den enkelte kommune - og i fællesskab.

Udvikling af it og digitalisering

En ny dagsorden er sat inden for it og digitalisering. En dagsorden især sat af kommunerne sammen med KL og KOMBIT.

Her er der store udviklings-og implementeringsopgaver som følge af fælles og egne digitale strategier og øget samarbejde i bredere forstand - også på det digitale område - kan samlet bidrage til udvikling af velfærden og finde nye veje i kommunestyret.

Specialiserede kompetencer i samarbejdet

Grundet monopolbruddet og en lang række andre digitale projekter har kommunerne brug for specialiserede kompetencer for at styre udviklingen - herunder især i forhold til monopolbruddet og indhøstning af gevinsterne af rammearkitekturen.

De specialiserede kompetencer er i høj kurs og kan være svære at fastholde for mange kommuner. Et samarbejde på tværs af kommuner om bl.a. de specialiserede kompetencer inden for it og digitalisering kan være en del af løsningen for at styre og høste gevinsterne ved de mange initiativer.

Inspiration til fælleskommunalt samarbejde

Et eksempel på et fælleskommunalt netværk, som kan være til inspiration er Netværket for Elektronisk Arkivering. Netværket består af 26 kommuner, der sammen fokuserer på at løse opgaver forbundet med elektronisk arkivering.

Der kan også findes gode idéer i det inspirationskatalog, som KL og Finansministeriet har bedt Devoteam om at udarbejde, samt vejledninger og gode råd til etablering af et fælleskommunalt samarbejder. Læs dem nedenfor.