Digitalisering og Teknologi Digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 - Et stærkere og mere trygt digitalt samfund

Regeringen, KL og Danske Regioner har i samarbejde udarbejdet en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for 2016-2020. Strategien supplerer den fælleskommunale digitaliseringsstrategi ”Lokal og digital – et sammenhængende Danmark” fra 2015. Strategien er med til at sikre bedre muligheder for at styrke den lokale og borgernære service i kommunerne

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020

Regeringen, KL og Danske Regioner har samarbejdet om at formulere en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for 2016 – 2020. Strategien afløser den forhenværende digitaliseringsstrategi, der udløb med udgangen af 2015.

Strategien sætter retning for det fællesoffentlige samarbejde om digitalisering på tværs af fagområderne. Både med tværgående initiativer indenfor bl.a. it-sikkerhed, selvbetjeningsløsninger og IT-Arkitektur, men også med specifikke initiativer inden for fagområderne. Bl.a. initiativer inden for vand og klima, digitale velfærdsløsninger, og samarbejde om koordinering af data vedr. løsladte fra fængsler, borgere med misbrug og psykiatriske lidelser mv. Strategien har i alt 33 initiativer.

Strategiens mål

Digitaliseringsstrategien sætter tre ambitiøse mål, der understøttes af fokusområder. Hvert fokusområde har med en række underliggende, konkrete initiativer, der skal bidrage til, at målene bliver til virkelighed.

  • Det digitale skal være let, hurtigt og sikre god kvalitet
  • Offentlig digitalisering skal give gode vilkår for vækst
  • Tryghed og tillid skal i centrum

Læs strategipublikationen på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

Se alle initiativerne i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.