Om initiativet

Bedre anvendelse af de offentlige myndigheders grunddata er en vej til effektiviseringer i det offentlige og til serviceforbedringer for borgere og virksomheder.

Det fælleskommunale initiativ skal i perioden 2016-2018 i kølvandet på det omfattende fællesoffentlige grunddataprogram understøtte kommunernes opgave med at tage de nye grunddata i brug og realisere de tilhørende gevinster.

I 2018 bliver der blandt andet udarbejdet en drejebog for kommunal implementering samt redskaber og metoder til gevinstrealisering.

Styregruppe

Følgende kommuner deltager i programmets styregruppe:

  • Aabenraa kommune
  • Odense kommune 
  • Frederikshavn kommune
  • Hvidovre Kommune

Vigtige dokumenter

  • PDF

    5.5 Kommunal implementering af grunddata (kort programbeskrivelse)

  • PDF

    5.5 Kommunal implementering af grunddata (programbeskrivelse)