Digitaliseringsstrategier

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og handlingsplan 2016-2020

KL har i 2016 lanceret en fælleskommunal digital handlingsplan, som skal understøtte kommunernes arbejde med digitale løsninger og teknologi. Den fælles kommunale digitale handlingsplan består af i alt 30 initiativer, som sætter retning for det fælles digitaliseringsarbejde frem mod 2020.

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Kommunerne har en stærk tradition for at stå sammen om at udvikle brugen af teknologi og udnytte digitale muligheder. Et samarbejde der i stigende grad bliver vigtigt i takt med, at den digitale udvikling accelererer.

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og -handlingsplan supplerer den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der blev offentliggjort i maj 2016.

Fælleskommunal digital handlingsplan

Handlingsplanen sætter rammerne for det fælleskommunale samarbejde om digitalisering.

Her er der særligt fokus på de digitale fundamenter, som er nødvendige for at få mest ud af digitaliseringen. Derfor er der tværgående initiativer om sammenhængende digitale services, it-sikkerhed, digitale kompetencer og udbredelse af den fælleskommunale rammearkitektur.

Handlingsplanen har desuden et stort fokus på at understøtte målsætningerne på de kommunale fagområder. Derfor er der initiativer om bl.a. bedre bred af grunddata, øget anvendelse af velfærdsteknologi, samt udvikling af digitale muligheder til børn og unge område.

Fælles pejlemærker for digitalisering

Handlingsplanen består, udover 30 initiativer, af syv pejlemærker for de kommende års fælleskommunale arbejde med digitalisering. Pejlemærkerne vil for det første være medvirkende til at forme, hvordan projekterne i handlingsplanen realiseres. For det andet kan pejlemærkerne anvendes i den enkelte kommunes strategiarbejde. På den måde fungerer pejlemærkerne som en fælles referenceramme på tværs af kommunerne.

Der kan læses mere om initiativerne og pejlemærkerne i handlingsplanen, der findes i boksen herunder.

Download handlingsplanen

 Download strategien

 • PDF

  Lokal og digital - et sammenhængende Danmark

Initiativer i den fælleskommunale digitale handlingsplan

Den fælleskommunale digitale handlingsplan består af i alt 8 fokusområder med tilhørende digitale initiativer, som sætter retning for det fælles digitaliseringsarbejde frem mod 2020.

 • 1.1 Sammenhængende digital borgerservice

  Læs mere
 • 1.2 Adgang til egne data

  Læs mere
 • 1.3 Nem adgang til hverdagsinformationer

  Læs mere
 • 2.1 Det fælleskommunale program for velfærdsteknologi

  Læs mere
 • 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet

  Læs mere
 • 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Sprog III

  Læs mere
 • 2.4 Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

  Læs mere
 • 2.5 Analyse af muligheder for at sikre bedre sammenhæng mellem kommuner og sundhedsvæsen

  Læs mere
 • 3.1 Digitalt understøttet ydelsesrefusion

  Læs mere
 • 3.2 Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

  Læs mere
 • 3.3 Udbredelse af Smart City

  Læs mere
 • 3.4 Bedre anvendelse af åbne kommunale data

  Læs mere
 • 3.5 IT-infrastruktur til kommunernes virksomhedsindsats

  Læs mere
 • 3.6 It-understøttelse af den nye hovedlov om helhedsorienterede indsatser.

  Læs mere
 • 4.1 Bedre sammenhæng for børn og unge

  Læs mere
 • 4.2 Digitale redskaber i dagtilbud

  Læs mere
 • 4.3 Robust it-infrastruktur i folkeskolen

  Læs mere
 • 4.4 Anskaffelse og implementering af brugerportalsinitiativet

  Læs mere
 • 4.5 Bedre deling og effektivt indkøb af digitale læremidler i folkeskolen

  Læs mere
 • 4.6 Det sammenhængende digitale bibliotek

  Læs mere
 • 5.1 Videre med Byg og Miljø

  Læs mere
 • 5.2 Kloge kommunale kvadratmeter

  Læs mere
 • 5.3 Etablering af digitalt vandløbsregulativ

  Læs mere
 • 5.4 Samlet it-arkitektur for affaldsdata

  Læs mere
 • 5.5 Kommunal implementering af grunddata

  Læs mere
 • 6.1 Effektmåling af kommunernes kontrolindsats

  Læs mere
 • 6.2 Fælleskommunale samarbejder

  Læs mere
 • 6.3 Data på tværs med FLIS

  Læs mere
 • 6.4 Implementering af de nye monopolbrudsløsninger

  Læs mere
 • 6.5 Kommunernes onboarding til nyt inddrivelsessystem

  Læs mere
 • 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen

  Læs mere
 • 7.2 Øget sikkerhed og implementering af EU's databeskyttelsesforordning

  Læs mere
 • 7.3 Digitalt kompetente kommuner

  Læs mere
 • Projekter i regi af KL's initiativ "Kommunernes Teknologispring"

  Læs mere