Økonomi og Administration Digitalisering og Teknologi

Digital inklusion

Med ’digital inklusion’ er der fokus på, at alle kan være med i det digitaliserede samfund. Vi skal sikre borgernes ret til et selvstændigt liv og lige adgang til offentlig service ved at sørge for, at der udvikles digitale løsninger, som alle har glæde af.

Vi lever i et stadigt mere digitaliseret samfund. Det stiller krav til, at borgerne både har udstyr og de nødvendige færdigheder til at begå sig digitalt. Udfordringsbilledet er en kompleks sammensætning af problemstillinger med en lige så mangfoldig sammensætning af borgere, der på den ene eller anden måde bliver mødt af forhindringer i deres hverdag.  

Med temaet ’digital inklusion’ har KL det komplekse udfordringsbillede for øje, når nye løsninger og initiativer igangsættes. Data og teknologi skal være til glæde for alle, så digitaliseringen skaber muligheder for den enkelte borger i stedet for barrierer.

Digital inklusion er både et tema i Kommunernes Digitaliseringsprogram og i en kommende fællesoffentlig digitaliseringsstrategi.  

 

Find her en rapport om digital inklusion i det digitaliserede samfund 2021: 

×

Log ind