Den fælleskommunale rammearkitektur Vision, mål og principper

Vision for den fælleskommunale rammearkitektur

Kommunernes It-Arkitekturråd vedtog på sit møde den 28. februar 2017 visionen for den fælleskommunale rammearkitektur.

"Rammearkitekturen er fundamentet for, at kommunerne anskaffer effektive digitale løsninger, der styrker den kommunale opgaveløsning og skaber sammenhæng på tværs. Det sker med borgeren i centrum og på et åbent marked."

Strategisk ophæng og konkret udmøntning

Visionen for den fælleskommunale rammearkitektur har sit strategiske ophæng i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og har desuden sammenhæng til den fællesoffentlige digitalisering. Visionen giver forklaringskraft til arkitekturmål og -principper og til det videre arbejde med at udmønte den fælleskommunale rammearkitektur konkret i kommunerne.