Den fælleskommunale rammearkitektur Vision, mål og principper

Arkitekturprincipper og -regler

De fælleskommunale arkitekturprincipper og -regler har til formål at understøtte den valgte retning i den fælleskommunale arkitekturstyring.

Beslutningstagere, it-arkitekter, digitaliseringseksperter, kravstillere og leverandører kan anvende principperne og reglerne til at sikre konsistens og sammenhæng i beslutninger på tværs af projekter.

Arkitekturprincipper og -regler i sammenhæng

Arkitekturprincipper og -regler er defineret og samordnet med de fællesoffentlige arkitekturprincipper og –regler, som kommuner og regioner aftalte med Staten i forbindelse med 'Hvidbog om fællesoffentlig digital arkitektur 2017'. Samordningen er gennemført for at gøre det så enkelt som muligt for kommunale it-arkitekter og leverandører at kende og forstå arkitekturkravene. 

I processen har det af hensyn til kommunernes særlige behov for at kunne dele data på tværs været nødvendigt at opretholde fire specifikke fælleskommunale arkitekturregler (angivet med FK nedenfor). For hver af de 26 arkitekturregler udarbejder KL derfor videre med en uddybning, som nærmere redegør for betydningen for den kommunale anvendelse, f.eks. i form af baggrund, vejledning og særlige opmærksomhedspunkter. 

Principperne og reglerne anvendes til at vurdere overensstemmelsen mellem de konkrete beslutninger i kommunale it-projekter, roadmaps og strategier og den overordnede retning og vision for kommunal it-udvikling.

Retning og afvigelser

Der kan være gode grunde til, at man vælger at afvige fra et eller flere principper i konkrete tilfælde, men afvigelsen bør altid forklares. Herved sikres det, at arkitekturen overordnet bevæger sig i den ønskede retning, og at afvigelser vælges af vigtige strategiske og operationelle hensyn.

Fælleskommunale Arkitekturprincipper og -regler

Du kan læse mere om de enkelte principper og regler via oversigten herunder. Hvert link åbner en side på INFO for Rammearkitekturen

×

Log ind