Den fælleskommunale rammearkitektur Viden og netværk

Kommunernes it-arkitekturnetværk

Kommunernes it-arkitekturnetværk er et vigtigt forum, hvor vi udveksler konkrete erfaringer og viden om, hvordan vi skaber værdi med den fælleskommunale rammearkitektur og infrastruktur ved anskaffelse, implementering og drift i et sammenhængende kommunalt it-landskab.

Kommunernes it-arkitekturnetværk

KL, KOMBIT og KITA udbyder Kommunernes it-arkitekturnetværk 2022.

Kommunernes it-arkitekturnetværk er en unik mulighed for kommunerne til at indgå i et netværk af kommunale it-arkitekter og digitaliseringskonsulenter og gennem oplæg og erfaringsudveksling at styrke kommunens værdiskabelse med rammearkitekturen og infrastrukturen til anskaffelse, implementering og drift af kommunale it-løsninger.

Målgruppe

Kommunale forretnings- og it-arkitekter og digitaliseringschefer og -konsulenter, der arbejder med rammearkitektur, KOMBITs infrastruktur, monopolbrudsløsninger og digitalisering i kommunerne.

Du kan tilmelde dig på https://tilmeld.kl.dk/itnetvaerk2022 eller i boksen nedenfor:

Netværkets møder i 2022

I 2022 kommer vi i netværket blandt meget andet til at fokusere på:

 1. udnyttelse af fælles arkitekturprincipper og kravbeskrivelser til anvendelse af fælleskommunal rammearkitektur og infrastruktur i kommunale it-anskaffelser.
 2. arkitektur for informationssikkerhed og databeskyttelse i kommunerne, herunder implementering af NSIS, tilslutning til MitID og NemLog-in3 og KLE-opmærkning af organisationen til dynamisk bruger- og rettighedsstyring.
 3. kommunernes strategiske indsatser for data og datakvalitet, herunder fælles standarder for kommunale nøgletal og udvikling og udbredelse af lokale og fælleskommunale klassifikationer.
 4. arkitekturfaglige høringer og drøftelser om implementering og anvendelse af fællesoffentlige og -kommunale løsninger som f.eks. Næste generation Digital Post, MitID og NemLog-in3, Ny NemKonto, Digital Fuldmagt og Samtykke.

Medlemmerne får adgang til 3 netværksmøder og 1 netværkskonference i 2022.

Derudover afholder netværket også ad hoc-møder om bl.a. arkitekturdokumentation og konkrete høringer og workshops om f.eks. ønsker til Ny NemKonto.

1. netværksmøde (online)

 • Fredag den 25. marts 2022 eller
 • Mandag den 28. marts 2022

2. netværksmøde (fysisk)

 • Mandag den 13. juni 2022 eller
 • Onsdag den 15. juni 2022

Fælles netværkskonference (fysisk)

 • Onsdag den 7. september 2022

3. netværksmøde (online/fysisk)

 • Mandag den 21. november 2022 eller
 • Onsdag den 23. november 2022
×

Log ind