Den fælleskommunale rammearkitektur Viden og netværk

Høringsnetværk vedr. it-arkitektur

Få indflydelse på den fælleskommunale rammearkitektur via Yammer-gruppen 'Høringsnetværk vedr. it-arkitektur’. Gruppen fungerer som platform for kommunikation og videndeling om høringer, der er relevante for de, der arbejder med kommunal it-arkitektur.

Høringsnetværket vedr. it-arkitektur er tilknyttet Kommunernes It-Arkitekturråd. Høringsnetværket består af kommunale beslutningstagere, it-arkitekter og andre digitaliseringseksperter.

Få indflydelse på rammearkitekturens udvikling

Governanceprocessen for den fælleskommunale rammearkitektur indebærer, at arkitekturprodukter skal behandles i Arkitekturboard inden evt. optagelse i rammearkitekturen. Inden behandling i Arkitekturboard sendes arkitekturprodukterne typisk høring i høringsnetværket, hvor medlemmerne får mulighed for at kommentere og påvirke elementer til rammearkitekturen. Medlemmer af høringsnetværket kan tillige blive inviteret til at deltage som kommunale repræsentanter i Arkitekturboardets møder.

Derudover anvendes høringsnetværket også til høringer af Arkitekturrapporter fra kommunale og fælleskommunale projekter. Forinden en arkitekturrapport skal til behandling i Kommunernes It-Arkitekturråd, kan rådet sende rapporten til høring i høringsnetværket for ekspertvurdering. Se evt. Oversigt over Arkitekturrapporter

Yammer-gruppen 'Høringsnetværk vedr. it-arkitektur’

Høringsnetværkets Yammer-gruppe er en platform for kommunikation og videndeling mellem KL og kommunale arkitekter om høringer, der er relevante for de, der arbejder med kommunal it-arkitektur, rammearkitektur, it-anskaffelser mv.

Gå til Yammergruppen Høringsnetværk vedr. it-arkitektur

×

Log ind