Dialogforum Tidligere møder dialogforum

13. møde i Dialogforum: Databehandlere, digital inklusion og tekniske minimumsstandarder

Den 14. november 2022 inviterede KL it-markedet til oplæg og drøftelser om bl.a. digital inklusion og databehandleraftaler.

Dialogforum havde besøg af sekretariatschefen for Det Fælleskommunale Databehandlersekretariat, som er et samarbejde mellem mere end 60 kommuner, der har til formål dels at sikre ensartet praksis for indhold og tilsyn med databehandleraftaler og dels at styrke kommunernes kompetencer på området. Vi havde også oplæg og drøftelser om hhv. digital inklusion og anbefalinger om minimumsstandarder for teknisk udstyr i kommunerne. Sidstnævnte er udarbejdet i et partnerskab bestående af KL og 43 kommuner. som kommuner kan anvende som ramme for deres it-infrastruktur. En minimumsstandard for teknik kan medvirke til at forhindre sikkerhedsbrud, og dermed aflaste kravene til de kommunale medarbejderes viden og brug af ressourcer ift. informationssikkerhed.

Vi vil snarest muligt opdatere denne side med en skriftlig opsamling fra dagen. Hvis du har spørgsmål til mødet eller Dialogforum generelt, er du velkommen til at kontakte os på dialogforum@kl.dk

Hvis du ønsker at vide mere om Det Fælleskommunale Databehandlersekretariat, kan du trykke på følgende link: kommunedbs.dk

Præsentationer og materialer

 • PDF

  Program Dialogforum 14-11-2022.pdf

 • PDF

  Velkommen til Dialogforum november 2022 (Christian Harsløf).pdf

 • PDF

  Tekniske minimumsstandarder (Christian Christensen).pdf

 • PDF

  Digital inklusion (Anne-Sofie Thomsen).pdf

 • PDF

  Design & Digital inklusion (Duckwise-Trifork).pdf

 • PDF

  Det Fælleskommunale Databehandlersekretariat - DBS (Henrik Houmøller Sprøgel).pdf

×

Log ind