Viden og netværk Dialogforum

Hvad er Dialogforum?

I KL værdsætter vi en løbende dialog med markedet om digitaliseringen af kommunerne. Derfor etablerede KL i 2014 Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse, som fælles mødested om aktuelle og strategisk vigtige temaer, som på forhånd tilrettelægges af KL sammen med en mindre gruppe af repræsentanter fra markedet, herunder DI og IT-Branchen.

FAQ om Dialogforum

Hvad er Dialogforum?

Det er et forum, hvor it-leverandører og konsulenthuse kan drøfte digitaliseringen af kommunerne på strategisk niveau med medlemmer af KL’s direktion, eksperter samt repræsentanter fra KOMBIT. Dialogforum har form af et-to årlige dialogmøder i KL-huset, hvor alle it-leverandører og konsulenthuse er velkomne.

Dialogforum stiller relevant information til rådighed på www.kl.dk/dialogforum. Mellem møderne udsender KL desuden mails med relevant information til alle, som har tilmeldt sig vores mail-liste. Dialogforum fungerer ikke som et høringsorgan, men kan ses som et supplement til øvrige kontaktkanaler og fora mellem KL/KOMBIT og markedet. På dialogmøderne drøfter vi aldrig emner, der relaterer sig til konkrete udbud, men deler synspunkter, inspiration og viden, der kan styrke den innovative udvikling på det kommunale marked.

×

Log ind