Viden og netværk

Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse

I KL værdsætter vi en løbende dialog med it-leverandører og konsulenthuse om digitaliseringen af kommunerne. Derfor har vi etableret Dialogforum med to årlige dialogmøder. Her kan I som konsulenthus eller it-leverandør til kommunerne hente den nyeste inspiration til jeres forretning.

Næste møde i Dialogforum finder sted den 4. november 2019.
Mødet starter med registrering og morgenbrød kl. 8.30 – 9.00 og slutter af med frokost i KL’s gæstekantine kl. 12.00 – 13.00.

Hovedtemaet bliver mødedeltagernes bidrag til strategiske linjer for tiden efter 2020, hvor de nuværende fælleskommunale og fællesoffentlige digitaliseringsstrategier udløber. Dialogen følger efter et indlæg af Christian Harsløf, der er KLs nye direktør for bl.a. det digitale område.

Arrangement

Temadage Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse

 

Hvad er Dialogforum?

Dialogforum er stedet, hvor I får den seneste viden i relation til jeres kommunale kunders it-behov. I Dialogforum går vi tæt på emner som:

  • it-strategi 
  • kommunernes indkøb af it og konsulentydelser
  • fællesoffentlig og fælleskommunal rammearkitektur
  • sikkerhed

- og andre aktuelle og relevante emner.

Mødeform

Dialogforum mødes hvert halve år til dialogmøde. Et dialogmøde varer en formiddag og er derfor et effektivt og velafgrænset forum, der ikke lægger unødigt beslag på jeres tid. Hvert møde afsluttes med frokost, så her får I rig mulighed for at pleje jeres netværk.

I beslutter jer fra møde til møde for, om I vil deltage. Det giver jer maksimal fleksibilitet i forhold til de emner, der har betydning for jer. Referaterne og materialerne fra de foregående møder herunder giver et indtryk af emner og form på Dialogforum.

 

Indhold på dialogmøderne

 

På hvert dialogmøde tager vi fat i et eller flere aktuelle temaer om den fællesoffentlige og fælleskommunale digitalisering. Møderne er struktureret om en række præsentationer og oplæg, og undervejs faciliterer vi rundbordssamtaler og plenumdebatter. Efter hvert møde udsender vi link til et fyldigt referat med de tilhørende præsentationer og materialer, som bliver gjort tilgængelig her på kl.dk.

 

Fordele for jer

Jeres fordele ved Dialogforum er mange. I får:

  • inspiration og viden, der kan styrke jeres innovative udvikling på det kommunale marked
  • en platform til at videregive viden om jeres situation og behov i relation til digitaliseringen
  • mulighed for at raffinere KL og KOMBITs arbejde med digitaliseringen af den kommunale sektor og at kvalitetssikre resultaterne af det igangværende og fremtidige arbejde
  • afsæt for videre dialog om digitaliseringen.

Dialogen går begge veje

Dialogforum fungerer ikke som et høringsorgan, men kan ses som et supplement til de allerede eksisterende åbne og formelle høringsfora. På dialogmøderne drøfter vi ikke emner, der relaterer sig til konkrete udbud.

Følgegruppen til Dialogforum

Til Dialogforum har vi tilknyttet en uformel følgegruppe af leverandører og konsulenter, som bidrager til planlægningen af temamøder og arbejdsgrupper. Følgegruppen er åben for alle interesserede deltagere i Dialogforum. Kontakt venligst dialogforum@kl.dk, hvis du vil vide mere.

Information og kontakt

Har du spørgsmål eller ønsker til Dialogforum eller ønsker du at få mails når der er nyt fra Dialogforum, er du velkommen til at kontakte informationsarkitekt Joachim Eriksson (joe@kl.dk og tlf.: 33 70 35 78) eller sende en mail til dialogforum@kl.dk.

Møder og materialer

Hvert dialogmøde i Dialogforum opsamler og genererer et væld af viden, som har lang levetid for alle interesserede. Her på kl.dk finder du fyldige referater fra møderne, tilhørende præsentationer og relateret baggrundsmateriale.