Digitalisering og Teknologi Den fælleskommunale rammearkitektur

Om INFO

Rammearkitekturen er godt i gang med at blive omsat til konkrete løsninger i kommunerne. Dette arbejde bygger på god it-arkitektur, og det giver sig udslag i ønskelige fremtidsscenarier, i INFO, guides, værktøjer og meget mere. INFO for rammearkitekturen opsamler de overordnede strategiske målsætninger, tilhørende abstrakte løsningsmodeller og implementeringsnære emner om rammearkitekturen.

INFO samler viden

INFO kan man finde viden om både den teoretiske baggrund for rammearkitekturen, hvordan man styrer arkitekturen i sin kommune, hvordan andre har omsat principper til konkrete løsninger – samt andre kommuners konkrete erfaringer.

Inspiration fra kommune til kommune

Den fælleskommunale rammearkitektur er et redskab, som med fordel kan anvendes af alle kommuner, på tværs af fagområder. Det er derfor vigtigt, at kommunerne er tæt involverede i udviklingen af rammearkitekturen, og at dokumentation af rammearkitekturen og anvendelseseksempler m.v. er synlige og lettilgængelige for alle. Det giver god mening, at ikke alle kommuner skal opfinde de samme dybe tallerkener, men i stedet kan lade sig inspirere af andres erfaringer.

Gå til

Gå til INFO for rammearkitekturen

På INFO for rammearkitekturen kan du finde yderligere information om alle niveauer af rammearkitekturen, herunder emner som logiske byggeblokke, arkitekturmodeller, igangværende projekter og implementerede systemer i kommunerne.

×

Log ind