Kommunernes It-Arkitekturråd Møder, referater og øvrigt materiale

Kommunikation og demonstration af arkitekturstyring

It-Arkitekturrådet havde fokus på, at man sikrer en god kommunikation og demonstration af arkitekturstyring i kommunerne, da 9. ordinære møde blev afholdt den 25. februar 2014. Find referat og øvrigt mødemateriale her.

Arkitekturstyring skal sikre, at kommunerne henter nogle mærkbare gevinster. Det er vigtigt, at hele forretningen forstår, hvorfor arkitekturstyring er vigtig, og hvilke konsekvenser dårlig arkitekturstyring medfører.  It-Arkitekturrådet drøftede derfor indholdet i de kommende uddannelsestilbud i arkitekturstyring, hvor der blev lagt vægt på, at man bruger gode case eksempler i uddannelsesmaterialet. Case eksemplerne skal være med til at sikre en opkvalificering i arkitekturstyring, hvorfor det er en vigtig del af formidlingen.

På mødet blev It-Arkitekturrådet præsenteret for KITOS, som er udviklet af Roskilde Kommune. Løsningen har det formål, at understøtte kommunerne i deres arbejde med at skabe sammenhængende It. It-Arkitekturrådet bakkede op omkring løsningen, og lagde vægt på, at rammearkitekturen skal tænkes ind i løsningen, hvorefter man er endnu et skridt nærmere med at skabe tværgående synergier, til gavn for digitaliseringen i kommunerne. 

ATP præsenterede It-Arkitekturrådet for deres reviderede forretningsarkitektur, som nu benytter rammearkitekturen. It-Arkitekturrådet var positive overfor det samarbejde, der har været mellem KOMBIT og ATP, hvilket blev drøftet på mødet.

Referat og materialer fra mødet

 • PDF

  Bilag 1 - Udvalgte mockups skærmbilleder af KITOS

 • PDF

  Bilag 2 - COWI disposition

 • PDF

  Bilag 3 - Arkitekturrapport KSD

 • PDF

  Bilag 4 - Opsamling på høringssvar til Arkitekturrapport for KSD

 • PDF

  Bilag 5 - Status på udvikling af uddannelsestilbud i arkitekturstyring

 • PDF

  Bilag 6 - KITOS - Præsentation

 • PDF

  Bilag 7 - ATP - Præsentation

 • PDF

  Bilag 8 - KSD Arkitekturrapport - Præsentation

 • PDF

  Bilag 9 - Status på fælleskommunale infrastrukturprojekter - Præsentation

 • PDF

  Bilag 10 - Status på arbejdet med fælles snitflader - Præsentation

 • PDF

  Dagsorden - 9. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

 • PDF

  Referat - 9. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

×

Log ind