Kommunernes It-Arkitekturråd Møder, referater og øvrigt materiale

Er kommunerne rustet til de digitale udfordringer?

Øget strategisk fokus på digital oprustning i kommunerne og professionelt sammenhold om leverandørstyring var blandt opfordringerne fra Kommunernes It-Arkitekturråd på deres møde 20. november 2013. Find referat og øvrigt mødemateriale her.

For Kommunernes It-Arkitekturråd var midtvejsevalueringen af den fælles digitale handleplan en anledning til at tage temperaturen på kommunernes digitalisering og kigge frem. Rådet opfordrede til, at en fremadrettet strategi tager udgangspunkt i den samlede bølge af udfordringer, som kommunerne står overfor, og bl.a. ser på, hvordan kommunerne skal opruste på de indre linjer for at nå de digitale mål.

Med udgangspunkt i en case fra Effektiv Digital Selvbetjening drøftede It-Arkitekturrådet, hvordan anvendelse af rammearkitekturen i kommunerne kan fremmes. Rådet opfordrede bl.a. til, at kommunerne går sammen i netværk centreret omkring bestemte løsninger for sammen at presse leverandøren til at åbne systemerne m.v. Samtidig er netværkene en oplagt mulighed for at dele arbejdskraft i forbindelse med udbud, det kan f.eks. være arkitekturkompetencer.

Videre lagde It-Arkitekturrådet vægt på, at vi synliggør konsekvenserne når vi, bl.a. på baggrund af leverandørudfordringer, er nødt til at fravælge den mest optimale løsning.

Referat og materialer fra mødet

 • PDF

  Bilag 1 - Udkast til modelregler for grunddata version 1.0.0

 • PDF

  Bilag 2 - Introduktion til den fælleskommunale rammearkitektur

 • PDF

  Bilag 3 - Arkitekturrapport for Kontaktydelsesprojektet

 • PDF

  Bilag 5 - Kundens it-miljø

 • PDF

  Bilag 6 - Opsamling på høringssvar til Kundens it-miljø

 • PDF

  Bilag 8 - Arkitekturfaglig introduktion til rammearkitekturen - Præsentation

 • PDF

  Bilag 9 - Aktuelt perspektiv på arkitekturarbejdet i kontantydelsesprojektet - Præsentation

 • PDF

  Bilag 10 - Krav til kommunernes it-miljø - Præsentation

 • PDF

  Bilag 11 - Status for fælles snitflader til monopolbruddet - Præsentation

 • PDF

  Bilag 12 - Status på arbejdet med fælles infrastruktur - Præsentation

 • PDF

  Dagsorden - 8. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

 • PDF

  Referat - 8. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

×

Log ind