Kommunernes It-Arkitekturråd Møder, referater og øvrigt materiale

Udbredelsen af rammearkitekturen har nået en vigtig milepæl

For Kommunernes It-Arkitekturråd er en vigtig milepæl nået i udbredelsen af rammearkitekturen. Arkitekturarbejdet på beskæftigelsesområdet er blevet modtaget positivt, og kommer potentielt set til at udgøre en del af den fælles rammearkitektur. Dette forudsætter en dedikeret indsats for at skabe ejerskab i både kommunerne og staten. Videre var tilbud til den enkelte kommune om kompetenceudvikling i arkitekturstyring blandt emnerne på dagsordenen, da It-Arkitekturrådet mødtes. Find referat og øvrige materialer nedenfor.

For It-Arkitekturrådet er et styrket samarbejde mellem staten og kommunerne vigtigt for at indfri det fulde potentiale ved en tværgående it-arkitekturstyring. På mødet 11. september 2013 havde rådet besøg af både Digitaliseringsstyrelsen og UNI-C.

Lokalt arbejder kommunerne med at skabe bredt ejerskab til aktiv styring af forretnings- og it-arkitekturen. Rådet drøftede og gav input til et nyt tilbud om kompetenceudvikling, som vil blive skræddersyet til netop kommunernes behov. Der udvikles to tilbud, ét rettet mod de ansvarlige for digitalisering bredt i kommunernes forretningsområder, og ét rettet mod kommunale forretnings- og it-arkitekter. It-Arkitekturrådet lægger vægt på, at kommunerne nu får et let tilgængeligt tilbud, som giver meget konkrete og praktiske værktøjer, der umiddelbart kan tages i anvendelse til at skabe værdi det praktiske arbejde med digitalisering.

Blandt de andre emner på dagsordenen var en drøftelse af status på arbejdet med fælles snitflader og infrastruktur. It-Arkitekturrådet vil fremadrettet følge dette arbejde på hvert møde for at medvirke til at sikre den kommunale, forretningsmæssige vinkel.

Nedenfor finder du dagsorden, referat, præsentationer og andre bilag fra mødet i Kommunernes It-Arkitekturråd den 11. september 2013.

Referat og materialer fra mødet

 • PDF

  Bilag 1 - Forslag vedr. en resultatorienteret forretningsarkitektur på beskæftigelsesområdet v. 1.01

 • PDF

  Bilag 2 - Høringssvar til 'Forslag til resultatorienteret forretningsarkitektur på beskæftigelsesområdet'

 • PDF

  Bilag 3 - Udkast til fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet, version 0.4

 • PDF

  Bilag 4 - Arbejdsgruppe om Fælleskommunale Systemer og Kommunernes Driftsmiljø

 • PDF

  Bilag 5 - 12-Partskontakt - Kontaktdata (8. april 2013)

 • PDF

  Bilag 8 - Program for temadag - revideret pr. 10. september 2013

 • PDF

  Bilag 9 - Fælles rammearkitektur på skoleområdet - Præsentation

 • PDF

  Bilag 10 - Status på arbejdet med sag- og dokumentstandarder - Præsentation

 • PDF

  Bilag 11 - Gevinstrealisering med sag- og dokumentstandarderne - Præsentation

 • PDF

  Bilag 12 - Status på arbejdet med fælles snitflader - Præsentation

 • PDF

  Bilag 14 - Serviceplatformen og Grunddata - Præsentation

 • PDF

  Bilag 15 - Kommunerettet kompetenceudvikling i arkitekturstyring - Præsentation

 • PDF

  Dagsorden - 7. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

 • PDF

  Referat - 7. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

×

Log ind