Kommunernes It-Arkitekturråd Møder, referater og øvrigt materiale

Arkitekturstyring i 98 kommuner

Kommunernes arkitekturstyring er i fortsat udvikling, og på mødet i Kommunernes It-Arkitekturråd i maj var der bl.a. fokus på, hvordan vi sikrer forankring i 98 kommuner. På mødet blev det besluttet, at It-Arkitekturrådet vil afholde en temadag, hvor en del af temadagen skal målrettes det strategiske ledelseslag. Behovet for investering i arkitekturstyring i kommunerne skal på dagsordenen. Du læse mere om mødet i It-Arkitekturrådet og finde referat og øvrige materialer fra mødet i artiklen.

It-Arkitekturrådet lægger lægt på vigtigheden af økonomi, handlinger og beslutninger i forhold til, at kommunerne i disse år trækker ejerskabet for det digitale landskab hjem. Det er afgørende, hvis kommunerne skal nå den fulde effekt af digitalisering. Det skal stå klart, at arkitekturstyringen indebærer ansvar og handlinger lokalt i alle 98 kommuner.

Samtidigt står kommunerne over for en stor opgave med den lokale implementering af de fælles udbud på monopolområderne. For at understøtte denne proces har KOMBIT netop udgivet første version af en drejebog, som giver kommunerne overblik over de aktiviteter og beslutninger, som kommunerne skal gennemføre i forbindelse med udbuddene på monopolområderne. It-Arkitekturrådet lagde vægt på, at formidlingen af drejebogen også når ind på de kommunale direktionsgange.

KOMBIT afholdt i april måned et stort review af kravmaterialet blandt både kommuner og leverandører.

Et af resultaterne af det kommunale review var øget fokus på samspillet mellem de fælleskommunale systemer og kommunernes driftsmiljø. Det er vigtigt at fastsætte, hvilke krav, der skal stilles til leverandørerne af de nye systemer og til kommunernes driftsmiljø, så de nye implementeringer ikke forstyrrer den eksisterende it. It-Arkitekturrådet vil derfor tage initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af bl.a. kommunale driftsfolk og enkelte arkitekter.

Arkitekturarbejdet i regi af Effektiv Digital Selvbetjening var også på dagsordenen. Arbejdet udgør en ny form for arkitekturstyring i fælleskommunalt regi, hvor der stilles et inspirationsmateriale til rådighed for leverandørerne, som de frit kan anvende til at lave løsninger, som skaber værdi for kommunerne – også gennem en effektivisering af bagbutikken. It-Arkitekturrådet udtrykte sin opbakning til dette arbejde, og at EDS-projektet også sigter på at lægge et fundament for optimering og øget digitalisering på længere sigt.

Referat og materialer fra mødet

 • PDF

  Bilag 1 - Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler

 • PDF

  Bilag 2 - Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån

 • PDF

  Bilag 3 - Arkitekturrapport, EDS Økonomisk friplads

 • PDF

  Bilag 4 - Høringssvar til arkitekturrapporter fra EDS

 • PDF

  Bilag 5 - Procesmønstre

 • PDF

  Bilag 6 - Bruttoliste med kommunale behov til de generelle egenskaber

 • PDF

  Bilag 7 - Arkitekturrapport, SAPA

 • PDF

  Bilag 8 - Høringssvar til arkitekturrapport fra SAPA

 • PDF

  Bilag 9 - Projektskitse til Rammearkitektur for Social- og Sundhedsområdet

 • PDF

  Bilag 10 - Vejledning til kommunernes kravspecifikation

 • PDF

  Bilag 11 - Anvenderkrav til adgangsstyring

 • PDF

  Bilag 12 - Anvenderkrav til Støttesystemet Beskedfordeler

 • PDF

  Bilag 13 - Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation

 • PDF

  Bilag 14 - Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation

 • PDF

  Bilag 15 - Anvenderkrav til Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

 • PDF

  Bilag 16 - Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0

 • PDF

  Bilag 17 - Arkitekturrapporter for Effektiv Digital Selvbetjening - Præsentation

 • PDF

  Bilag 18 - Kravspecifikationer af de fælleskommunale støttesystemer - Præsentation

 • PDF

  Bilag 19 - Drejebogen for monopolbruddet - Præsentation

 • PDF

  Bilag 20 - Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne - Præsentation

 • PDF

  Bilag 21 - Kommunernes digitale sikkerhedsmodel - Præsentation

 • PDF

  Bilag 22 - Arkitekturrapport for SA - Præsentation

 • PDF

  Dagsorden - 6. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

 • PDF

  Referat - 6. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

×

Log ind