Kommunernes It-Arkitekturråd Møder, referater og øvrigt materiale

Praktiske værktøjer og behov for nye kompetencer i kommunerne

Arbejdet med den fælleskommunale rammearkitektur stiller løbende nye værktøjer til rådighed for kommunerne. Samtidig skal der endnu mere fokus på, hvordan arkitekturstyringen omsættes og skaber værdi i den enkelte kommune. Det kræver bl.a., at kommunerne har de rigtige kompetencer til rådighed. Det var blandt de emner, som Kommunernes It-Arkitekturråd drøftede på deres møde sidste uge.

Kommunernes It-Arkitekturråd har netop selv publiceret et sæt arkitekturprincipper, som er frugten af en gruppe kommunale it-arkitekters arbejde. Samtidig er KOMBIT på trapperne med en kommunal drejebog for den fælleskommunale Serviceplatform, der bl.a. indeholder konkrete krav, som kommunerne kan bruge i forbindelse med deres udbud.

Arkitekturrådet, KL og KOMBIT stiller således løbende praktiske værktøjer til rådighed, som den enkelte kommune kan bruge til at omsætte arkitekturstyring til gevinstrealisering.

Samtidig sætter Kommunernes It-Arkitekturråd nu fokus på, om kommunerne i dag har de rigtige kompetencer – og den rigtige organisering – til fremtidens arkitekturstyring. På arkitekturrådets møde sidste uge leverede Rambøll et veloplagt oplæg om, hvordan bl.a. dygtige forretningsarkitekter er afgørende for at skabe kobling mellem kommunernes strategiske og forretningsmæssige mål og de konkrete krav til de digitale løsninger – og dermed skabe grundlag for gevinstrealiseringen. Det handler om at have det fornødne overblik over, hvad der er vigtigst for kommunens opgaveløsning, og hvordan det bedst understøttes digitalt.

Det er utænkeligt, at hver enkelt kommune kan ansætte forretningsarkitekter. Arkitekturrådet ser derfor i stigende grad netværksorganisering mellem kommunerne som en vej til at sikre, at alle 98 kommuner har de nødvendige kompetencer til rådighed. Nye driftsfællesskaber er eksempler på, at ressourcerne kan samles og fordeles på flere måder, og netværksmodellen kan også sættes i spil, når kommunerne f.eks. skal sikres de afgørende ressourcer til en værdiskabende arkitekturstyring. Arkitekturrådet gør al relevant information og en række redskaber åbent og nemt til rådighed for kommuner, leverandører og fælles projekter. Endvidere rådgiver rådet KL og KOMBITs direktioner, for eksempel om nye tidssvarende og fremtidssikrede måder at organisere det digitale udviklings- og driftssamarbejde på, med henblik på at understøtte handlekraft, robusthed og kvalitet i en kompleks hverdag.

Referat og materialer fra mødet

 • PDF

  Bilag 1 - Styringsmodel for Arkitekturrådet

 • PDF

  Bilag 3 - Kommunernes fremtidige systemlandskab i Rammearkitekturen

 • PDF

  Bilag 4 - Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen

 • PDF

  Bilag 5 - Bilag til bilag 4 - Udkast til kommunal drejebog for serviceplatformen

 • PDF

  Bilag 6 - Opsummering af høringssvar ang. Fælleskommunale arkitekturprincipper

 • PDF

  Bilag 7 - Udkast til fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0

 • PDF

  Bilag 8 - Proces for forberedelse af Arkitekturrapporter

 • PDF

  Bilag 9 - Arkitekturrapport for Kommunernes Ydelsessystem

 • PDF

  Bilag 10 - Udkast til strategi for udvikling og udbredelse af den fælleskommunale rammearkitektur

 • PDF

  Bilag 11 - Udkast til kommunikationsstrategi for 2013

 • PDF

  Bilag 13 - Høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for Kommunernes Ydelsessystem

 • PDF

  Bilag 14 - Formandens beretning - Præsentation

 • PDF

  Bilag 15 - Kompetencer og kommunikation - Rambøll præsentation

 • PDF

  Bilag 17 - Kommunernes digitale sikkerhedsmodel - Præsentation

 • PDF

  Bilag 18 - Realisering af centrale dele af rammearkitekturen - Præsentation

 • PDF

  Bilag 19 - Krav og vejledning til kommunernes kravspecifikationer - Præsentation

 • PDF

  Dagsorden - 5. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

 • PDF

  Referat - 5. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

×

Log ind