Kommunernes It-Arkitekturråd Møder, referater og øvrigt materiale

Digital sammenhæng på socialområdet

Muligheder og udfordringer for deling af data på socialområdet var blandt emnerne, da Kommunernes It-Arkitekturråd holdt møde den 29. april 2015. Læs mere om det aktuelle arbejde og øvrige emner på rådets møde her.

I regi af den fællesoffentlige strategi for digital velfærd udarbejder KL en analyse af datadelingsbehovet på socialområdet og kommer med et bud på de nødvendige tekniske forudsætninger. Initiativet skal styrke helhed og resultater af den sociale indsats, bl.a. ved at understøtte at borgeren bliver aktivt deltagende, har tillid til kommunen og modtager den rette indsats, og at sagsbehandleren undgår besværlige og ineffektive arbejdsgange. Analysen bygger på den fælleskommunale rammearkitektur og bidrager derved til en sammenhængende opgavevaretagelse på tværs af de traditionelle fagsiloer. Parallelt har Digitaliseringsstyrelsen ansvar for en juridisk analyse.

På mødet redegjorde KL for de foreløbige resultater af analysen. Udfordringerne på områder er i dag bl.a. at både borger og sagsbehandler mangler det tilstrækkelige overblik over sager, at mange data er ustrukturerede, at der er usikkerhed om datas troværdighed, og at der bruges forskelligt sprog på tværs af fagligheder. Det komplicerer alt sammen fortolkning af data. Projektet har skitseret en løsningsmodel, som dels peger på en række forudsætninger for bedre datadeling og dels beskriver de nødvendige applikationer og services.

It-Arkitekturrådet lagde vægt på analysens potentiale både i forhold til en bedre social indsats og som en case på, hvordan grundige arkitekturanalyser kan danne udgangspunkt for at sikre digitalisering, som understøtter tværgående sammenhæng i opgavevaretagelsen. På den måde kan analysen danne skole for arbejdet på andre områder.

Blandt andre emner på dagsordenen var bl.a. fire Arkitekturrapporter, herunder fra KOMBIT projektet Ydelsesrefusion. Her bed It-Arkitekturrådet særligt mærke i, at nye projekter nu for alvor har gavn af en rammearkitektur, hvor det enkelte projekt ikke selv skal definere alle løsningsmodeller og komponenter. Det øger fremdriften, da projektet alene skal koncentrere sig om kompleksiteten i egen løsningsarkitektur.

Du kan læse mere om It-Arkitekturrådets drøftelser af Ydelsesrefusion, kommende aktiviteter i Netværket for Kommunale it-Arkitekter og andre dagsordenspunkter i dagsorden, referat og tilhørende bilag nedenfor.

Referat og materialer fra mødet

 • PDF

  Bilag 1 - Referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet

 • PDF

  Bilag 1.1 - Eksempel til inspiration

 • PDF

  Bilag 1.2 - Udkast til model for læringsobjekt

 • PDF

  Bilag 2 - Forvaltning af infrastruktur - Præsentation

 • PDF

  Bilag 3 - Arkitekturrapport for Ydelsesrefusion

 • PDF

  Bilag 4 - Opsamling på Høringssvar for Arkitekturrapport for Ydelsesrefusion

 • PDF

  Bilag 5 - Arkitekturrapport for Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen

 • PDF

  Bilag 6 - Opsamling på høringssvar til Arkitekturrapport for Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen

 • PDF

  Bilag 7 - Arkitekturrapport for BBR

 • PDF

  Bilag 8 - Opsamling på høringssvar til Arkitekturrapport for BBR 2.0

 • PDF

  Bilag 9 - Arkitekturrapport - Danmarks Adresseregister (DAR)

 • PDF

  Bilag 11 - Resultat af spørgeskemaundersøgelse

 • PDF

  Bilag 12 - Program for temadagen den 10. juni

 • PDF

  Bilag 14 - Arkitekturarbejde for brugerportalinitiativet - Præsentation

 • PDF

  Bilag 15 - Resultater fra socialanalysen - Præsentation

 • PDF

  Bilag 16 - Forvaltning af infrastruktur - Præsentation

 • PDF

  Bilag 17 - Arkitekturrapport for Ydelsesrefusion - Præsentation

 • PDF

  Bilag 19 - BBR og DAR - Præsentation

 • PDF

  Bilag 20 - Aktiviteter i netværket af kommunale it-arkitekter - Præsentation

 • PDF

  Bilag 21 - Status fra Kommunernes Datafællesskab - Præsentation

 • PDF

  Bilag 22 - Grundfortælling for støttesystemerne, version 0.7 - Præsentation

 • PDF

  Dagsorden - 14. møde i Kommunernes It-arkitekturråd

 • PDF

  Referat - 14. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

 

×

Log ind