Kommunernes It-Arkitekturråd Møder, referater og øvrigt materiale

Digitaliseringsstrategi er i fokus på møde i It-Arkitekturrådet

Kommunernes kommende digitaliseringsstrategi frem til 2020, herunder særligt med fokus på Sundheds- og Socialområdet, er på dagsordenen, når It-Arkitekturrådet mødes d. 18. december 2014. Rådet får også besøg af RITA, regionernes nye arkitekturråd. Find materialet til rådets møde her.

På årets sidste møde i it-arkitekturrådet er der sat fokus på arbejdet med en fremtidig fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Formiddagens fokus er en temadrøftelse om strategien for Sundheds- og Socialområdet. It-Arkitekturrådet skal også drøfte processen med arbejdet med den nye strategi mere generelt – og selvfølgelig have et særligt fokus på en tværgående indsats om it-arkitekturstyring og rammearkitektur.

Regionerne har for nyligt nedsat et it-arkitekturråd, RITA, og de kommer på besøg for at drøfte potentialerne i et fremadrettet samarbejde.

På mødet vil rådet også drøfte it-sikkerhed i forbindelse med en drøftelse af sikkerhedsmodeller til Sårjournalen og andre nationale it-løsninger på sundhedsområdet. Her vil Esben Dalsgaard fra National Sundheds It komme på besøg og gennemgå en række føderale sikkerhedsmodeller og principperne bag dem med henblik på en drøftelse af modellerne.

Af andre emner på dagsordenen kan nævnes forretningsarkitektur på beskæftigelsesområdet, besvarelse på henvendelse omkring tykke/tynde fagsystemer og vilkår for integration til støttesystemet Sags- og Dokumentindeks, samt status for arbejdet med hhv. støttesystemer, fælles snitflader og infrastruktur.

Referat og materialer fra mødet

 

 • PDF

  Bilag 2 - Saarjournalen, sikkerhedsmodel, arkitektur, version 0.95

 • PDF

  Bilag 3 - Beskæftigelsesområdet resume af forretningsarkitektur og selvbetjening

 • PDF

  Bilag 4 - Tykke eller tynde fagsystemer

 • PDF

  Bilag 5 - Bekymringspunkter, snitflader, støttesystemer

 • PDF

  Bilag 6 - Opsamling på høringssvar fra netværket til sikkerhedsmodel for sårjournalen

 • PDF

  Bilag 7 - Digitalisering på social- og sundhedsområdet 2015-2020 - Præsentation

 • PDF

  Bilag 8 - Møde med RITA, Regionernes Arkitekturråd - Præsentation

 • PDF

  Bilag 9 - Arkitekturstyring og rammearkitektur - Præsentation

 • PDF

  Bilag 12 - Føderative sikkerhedsmodeller til sårjournalen - Præsentation

 • PDF

  Bilag 13 - Status på arbejdet med støttesystemer, inkl. henvendelse om integrationsvilkår - Præsentation

 • PDF

  Bilag 14 - Kommunernes Datafællesskab - Status - Præsentation

 • PDF

  Dagsorden - 12. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

 • PDF

  Referat - 12. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

 

×

Log ind