Kommunernes It-Arkitekturråd Møder, referater og øvrigt materiale

Digital sikkerhed styrkes af fællesoffentligt fokus på digitale standarder

På møde i Kommunernes It-Arkitekturråd i maj, blev det endnu en gang fastslået, at der er behov for øget fællesoffentligt fokus på digitale standarder. Læs mere om rådets møde og find det samlede referat her.

Et af fokusområderne på mødet var behovet for en fællesoffentlig organise-ring af arbejdet omkring standarder. National Sundheds-It, NSI, var på besøg for at fremlægge hovedkonklusionerne af en aktuel analyse af sikkerhedsstandarder og – løsninger. Der blev i dialogen lagt vægt på, at standarderne har et potentiale, der rækker ud over sundhedsområdet. Arkitekturrådet ser det som afgørende, at arbejdet bliver løftet op i fællesoffentligt regi for at sikre styring samt løbende tilpasning og vedligehold af standarderne. Samtidig lagde rådet vægt på, at der igangsættes konkrete afprøvninger af de foreslåede sikkerhedsmæssige tiltag, med aktiv kommunal deltagelse på tværs af fagområder i henhold til NSI-rapportens konkrete anbefalinger.

Videre drøftede It-Arkitekturrådet en Arkitekturrapport fra SAPA projektet i KOMBIT, den aktuelle status på arbejdet med den fælleskommunale infrastruktur, herunder Serviceplatformen og de fælleskommunale støttesystemer, samt status på arbejdet med snitflader i KOMBIT.

I forlængelse af det ordinære møde afholdt It-Arkitekturrådet et særskilt temamøde. Her gik rådet mere i dybden med diskussioner om kommunernes strategier for udvikling af it, digitale trends og kommunikation. Rådet arbejder videre med temaerne, så konklusionerne udmeldes særskilt og er ikke en del af referatet af det ordinære møde.

Referat og materialer fra mødet

 • PDF

  Bilag 1 - De 5 arkitekturmål i Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2010-2015

 • PDF

  Bilag 2 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd

 • PDF

  Bilag 3 - Arkitekturrapport for SAPA

 • PDF

  Bilag 4 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for SAPA

 • PDF

  Bilag 5 - Udkast til rapporten Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger

 • PDF

  Bilag 6 - Anbefalingsnotat til rapport om sikkerhedsstandarder og -løsninger på sundhedsområdet

 • PDF

  Bilag 7 - Opsamling på høringssvar til rapport og anbefalingsnotat

 • PDF

  Bilag 8 - Analyse af Sundhedsvæsenets behov for Organisationsdata

 • PDF

  Bilag 9 - Overblik over løsningsforslag (SOR)

 • PDF

  Bilag 10 - Introduktion til arbejdet med kommunernes fælles arkitekturstyring - Præsentation

 • PDF

  Bilag 11 - Introduktion til den fælleskommunale rammearkitektur - Præsentation

 • PDF

  Bilag 12 - Struktur for rammearkitektur.dk - Præsentation

 • PDF

  Bilag 13 - Opdateret Arkitekturrapport for SAPA - Præsentation

 • PDF

  Bilag 14 - Status på arbejdet med fælles infrastruktur (A) - Præsentation

 • PDF

  Bilag 15 - Status på arbejdet med fælles infrastruktur (B) - Præsentation

 • PDF

  Bilag 16 - Status på arbejdet med fælles snitflader til monopolbruddet - Præsentation

 • PDF

  Bilag 17 - Sikkerhedsstandarder og –løsninger på sundhedsområdet - Præsentation

 • PDF

  Bilag 19 - Opfølgning på pilotafholdelse af kurser i arkitekturstyring - Præsentation

 • PDF

  Dagsorden - 10. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

 • PDF

  Referat - 10. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

×

Log ind