Kommunernes It-Arkitekturråd Møder, referater og øvrigt materiale

Kommunernes It-Arkitekturråd har taget arbejdshandskerne på

Rådets 1. ordinære og konstituerende møde blev startskuddet til de kommende års arbejde med fælles it-arkitekturstyring for kommunerne. Læs om de første opgaver, valg af formand og referat af mødet her.

Kommunernes It-Arkitekturråd blev oprettet i november 2011, men i marts 2012 holdt de 1. ordinære og konstituerende møde. Overordnet er opgaven klar – vi skal realisere 5 arkitekturmål for kommunerne. Arbejdet med at omsætte målene til praksis er allerede i fuld gang.

Blandt de mange emner på mødet var behandlingen af arbejdet med konkretisering af rammearkitekturen for ydelser. Arbejdet skal udmøntes i en række konkrete støttesystemer, som bl.a. skal anvendes til at understøtte udbuddene på monopolområdet. It-Arkitekturrådet udtrykte stor opbakning til retningen i arbejdet og vil følge det videre frem.

De 5 arkitekturmål gælder bredt for det kommunale landskab. For at omsætte målene til praksis igangsatte rådet et arbejde med at udarbejde et sæt fælleskommunale arkitekturprincipper. Principperne skal omsættes til krav i en skabelon for en kravspecifikation, som kan anvendes bredt i kommunerne.

Læs mere:

 • Du finder referat og alt mødemateriale nedenfor.
 • Rådet har valgt Allan Bager, der til daglig er digitaliseringschef i Odense Kommune som formand. Læs interview med Allan både på Computerworld 
 • Medlemmerne af rådet skriver løbende blogindlæg på rådets fælles blog. Følg med på kl.dk/raadetsblog (nu afpubliceret)

Referat og materialer fra mødet

 • PDF

  Referat - 1. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

 • PDF

  Dagsorden - 1. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

 • PDF

  Bilag 1 - Overordnede principper i rammearkitekturen (let opdateret)

 • PDF

  Bilag 2 - Arkitekturrapport - Min Digitale Byggesag

 • PDF

  Bilag 3 - Afprøvning af Arkitekturrapporten for projektet 'Standard for indbetalinger' i Odense Kommune

 • PDF

  Bilag 4 - Kommissorium for arbejdsgruppen 'Realisering af gevinster på Sag- og Dokumentområdet'

 • PDF

  Bilag 5 - Behov for opprioritering af arbejdet med sag- og dokumentstandarderne

 • PDF

  Bilag 6 - Upstream! Chronicle of the Streamlining Key Data Programme En - samling af erfaringer fra Holland

 • PDF

  Bilag 7 - Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd

 • PDF

  Bilag 8 - Oplæg til kommunikationsworkshop på Rådets Døgn

 • PDF

  Bilag 9 - Sagsfremstilling med underbilag til dagsordenspunkterne 5 og 6

 • PDF

  Bilag 10 - Overordnede principper i rammearkitekturen - Præsentation

 • PDF

  Bilag 11 - Strategi for drift af centrale løsninger - Præsentation

 • PDF

  Bilag 12 - Samarbejde med Staten om standardiseringsarbejdet - Præsentation

 • PDF

  Bilag 13 - Strategi for arbejdet med Grunddata - Præsentation

 • PDF

  Bilag 14 - Kommunikationsworkshop - Præsentation

×

Log ind