Kommunernes It-Arkitekturråd Møder og materialer

It-Arkitekturrådet fokuserer på de ydre rammer

It-Arkitekturrådet slog ved rådets 2. ordinære møde igen fast, at arbejdet med rammearkitekturen, arkitekturstyringen, ikke handler om detailstyring af de lokale it-systemer i kommunerne. Læs mere om denne diskussion og flere i referatet.

Dagsordenen ved It-Arkitekturrådets 2. ordinære møde d. 8. maj 2012 kom vidt omkring. Medlemmerne diskuterede emner lige fra udfordringer ved etableringen af et flerleverandørmarked til, hvordan kommunerne bedst kan hjælpes med etableringen af lokale it-systemer i henhold til rammearkitekturen.

Flere gange blev det slået fast, at rammearkitekturen tager udgangspunkt i forretningen og dennes behov, og ikke detailstyring af konkrete it-løsninger. Senere diskuterede rådet vigtigheden af at sikre forankring i de deltagende organisationer, samt hvordan dette kan opnås.

Referat og materialer fra mødet

 • PDF

  Bilag 1 - Overordnede principper i rammearkitekturen

 • PDF

  Bilag 3 - Afprøvning af Arkitekturrapporten for projektet ‘Standard for indbetalinger’ i Odense Kommune

 • PDF

  Bilag 4 - Kommissorium for arbejdsgruppen ‘Realisering af gevinster med sag- og dokumentstandarderne’

 • PDF

  Bilag 8 - Høringssvar fra netværket af kommunale it-arkitekter

 • PDF

  Bilag 9 - Rammearkitektur tilgangen

 • PDF

  Bilag 10 - Beskæftigelsesområdets forretningstjenester

 • PDF

  Bilag 11 - Initiativ Overblik over it-arkitekturen

 • PDF

  Bilag 12 - Case fra rammearkitekturen - Organisation

 • PDF

  Bilag 13 - Rammearkitektur i den enkelte kommune

 • PDF

  Dagsorden - 2. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

 • PDF

  Referat - 2. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

×

Log ind