Den fælleskommunale rammearkitektur Kommunernes It-Arkitekturråd

Møder og materialer

It-Arkitekturrådet ønsker åbenhed om sit arbejde. På denne side finder du datoer for rådets møder samt links til nyheder og materiale fra afholdte møder.

Kommunernes It-arkitekturråd mødes fast 4 gange om året

43. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd afholdes den 14. september 2022.

Afventer dagsorden. 

44. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd afholdes den 1. december 2022. 

Afventer dagsorden.  

Dagsorden til 42. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

Kommunernes It-Arkitekturråd sætter på deres næste møde bl.a. fokus på principper og økosystem for Internet of Things, perspektiver ved implementering af EU Single Digital Gateway og digitalt understøttet ungeindsats. Læs mere, og find den fulde dagsorden og bilag i artiklen her.

 

 

Læs mere om de tidligere møder i It-Arkitekturrådet via oversigten herunder

Møder afholdt i 2022

Møder afholdt i 2021

Møder afholdt i 2020

Møder afholdt i 2019

Møder afholdt i 2018

Møder afholdt 2017

Møder afholdt i 2016

Møder afholdt i 2015

Møder afholdt i 2014

Møder afholdt i 2013

Møder afholdt i 2011-2012

×

Log ind