Den fælleskommunale rammearkitektur Kommunernes It-Arkitekturråd

Møder og materialer

It-Arkitekturrådet ønsker åbenhed om sit arbejde. På denne side finder du datoer for rådets møder samt links til nyheder og materiale fra afholdte møder.

Kommunernes It-arkitekturråd mødes fast 4 gange om året

40. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd:

  • Mødet afholdes den 2. december 2021. Afventer dagsorden.

 

 Dagsorden for næste møde 

39. møde - 29. september 2021

39. møde - 29. september 2021 Dagsorden til 39. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

29. september 2021 sætter Kommunernes It-Arkitekturråd bl.a. fokus på det fællesoffentlige arkitekturarbejde, ny SKI-rammeaftale 02.19, anvendelsen af klassifikationer og AI-indsatser.

Læs mere om de tidligere møder i It-Arkitekturrådet via oversigten herunder

Møder afholdt i 2021

Møder afholdt i 2020

Møder afholdt i 2019

Møder afholdt i 2018

Møder afholdt 2017

Møder afholdt i 2016

Møder afholdt i 2015

Møder afholdt i 2014

Møder afholdt i 2013

Møder afholdt i 2011-2012