Den fælleskommunale rammearkitektur Kommunernes It-Arkitekturråd

Møder og materialer

It-Arkitekturrådet ønsker åbenhed om sit arbejde. På denne side finder du datoer for rådets møder samt links til nyheder og materiale fra afholdte møder.

Kommende mødedatoer

40. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

Mødet afholdes den 2. december 2021. Afventer dagsorden.

39. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

Mødet afholdes den 30. september 2021. Afventer dagsorden.

38. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

Mødet afholdes den 3. juni 2021. Afventer dagsorden.

37. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

Mødet afholdes den 25. marts 2021. Afventer dagsorden.

 

Afholdte møder

36. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

Den 25. november 2020 gjorde It-Arkitekturrådet blandt andet status på den afsluttede strategiperiode. Derudover var der fokus på samtykke, fuldmagtsløsning til NemLog-In og den forestående omstilling til Næste generation Digital Post. Læs dagsorden, referat og find materialer og præsentationer fra mødet her:

It-Arkitekturrådet kikker tilbage og ser fremad bl.a. på at give borgere samlet overblik over egne samtykker

 

35. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

På rådets møde den 24. september 2020 var ’Infrastruktur og platforme’ et gennemgående tema. Drøftelserne baserede sig blandt andet på oplæg fra Gartner og Danmarks Miljøportal samt en sag fra KOMBIT om videreudviklingen af Den fælleskommunale infrastruktur.

Infrastruktur og platforme var i fokus i Kommunernes It-Arkitekturråd

 

34. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

Kommunernes It-Arkitekturråd mødtes den 27. maj 2020 til drøftelse om vigtige arkitekturfaglige opgaver, som kommunerne har brug for at løse i fællesskab.

Læs mere:

Fokus på kommunale erfaringer med Internet of Things

33. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

Mødet den 12. marts 2020 blev aflyst.

 

Ekstraordinæret møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

Kommunernes It-Arkitekturråd afholdt den 16. december 2019 et ekstraordinært møde om et forslag fra Sundhedsdatastyrelsens vedrørende ’Målbillede for sammenhængende brugerstyring på sundhedsområdet’.

Læs mere:

Brugerstyring på sundhedsområdet vil fremover være baseret på en føderationsløsning

 

32. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

Kommunernes It-Arkitekturråd mødtes den 28. november til drøftelser om bl.a. de arkitekturfaglige bidrag til FLIS’ arbejde med projektet Synlige Kommunale Sundheds- og Ældredata og en række andre projekter på velfærdsområdet. Hent hele referatet i artiklen.

Læs mere:

Styrkede data og arkitekturbeslutninger på velfærdsområderne var i fokus i Kommunernes It-Arkitekturråd

 

31. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

Kommunernes It-Arkitekturråd mødtes den 26. september 2019 til en intern strategidrøftelse.

 

30. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

Kommunernes It-Arkitekturråd mødtes til vigtige drøftelser om bl.a. deling af sundheds- og ældredata og et fælles sagsbegreb på tværs af it-systemer og fagområder.

Læs mere:

Kommunernes It-Arkitekturråd drøftede ny sikkerhedsstandard (NSIS), gateway til sundhedsdata og sagsbegrebet

 

29. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

26. februar 2019: Ny strategisk retning for KLs arkitekturarbejde, styrkede samarbejder på sundhedsområdet og sammenhængende borgerforløb for udsatte børn og unge prægede drøftelserne på It-Arkitekturrådets seneste møde.

28. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

6. december 2018: Strategien for kommunernes fælles ledelsesinformationssystem (FLIS) indeholder en række ideer til fælleskommunale tiltag, der kalder på at blive understøttet af den fælleskommunale rammearkitektur. Projektet har derfor bedt Arkitekturrådet om input til, hvilke elementer fra rammearkitekturen, der kan afhjælpe nogle af de udfordringer man står over for i FLIS. Læs bl.a. om It-Arkitekturrådets perspektiv på sagen og meget mere fra mødet i december 2018. Læs referatet nederst på siden for at få det fulde overblik.

Læs mere: 

Arkitekturtænkning i fokus hos Kommunernes It-Arkitekturråd

 

27. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

26. september 2018: It-Arkitekturrådet behandlede d. 26. september 2018 bl.a. projekterne AULA, Kloge Kommunale Kvadratmeter og løsningskoncept for indsamling af data vedr. selvbetjeningsløsninger. Læs hele referatet nederst på siden for at få det fulde overblik.

Læs mere: 

Anbefalinger og koncepter drøftes i Kommunernes It-Arkitekturråd

 

26. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

30. maj 2018: Et løsningskoncept for tilslutning til digital udveksling af ydelsessager mellem EU-medlemslande, en projektgruppe for 'Internet of Things'-komponent og fremgang med 'Adgang til egne data' var blandt emnerne på det seneste møde i Kommunernes It-Arkitekturråd.

Læs mere: 

Nye aktiviteter og projekter i fremgang på 26. møde i It-Arkitekturrådet

 

25. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

28. februar 2018

Læs mere: 

Struktur og rammer i fokus i Kommunernes It-Arkitekturråd

24. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

7. december 2017

Læs mere: 

Machine Learning skal bidrage til overblik over omskiftelig lovgivning og borgerforløb

23. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd 

21. september 2017

Læs mere: 

Automatisering, dataudveksling og disruption

22. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

1. maj 2017

Læs mere: 

Dataoptimering i kommunale it-systemer

21. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

28. februar 2017

Læs mere:

It-Arkitekturrådet anbefaler bedre sammenhæng

20. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

1. december 2016

Læs mere:  

Data-drøftelser i Kommunernes It-Arkitekturråd

19. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

6. september 2016

Læs mere:  

Digitalisering gennem samarbejde og sammenhæng

18. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd 

2. maj 2016

Læs mere:  

Mere fokus på fællesoffentlig it-arkitektur

17. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd 

4. marts 2016

Læs mere:  

Rammearkitekturen i den nye strategiperiode

16. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

1. december 2015

Læs mere:  

Fokus på indsatser i den nye strategiperiode

15. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

30. september 2015

Læs mere:  

Rammearkitektur 2.0 – Ny strategi og nye fokusområder

14. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

29. april 2015

Læs mere:  

Digital sammenhæng på socialområdet

13. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

25. februar 2015

Læs mere:  

Sammenhængskraft styrkes gennem Rammearkitekturens fortsatte udbygning

12. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

18. december 2014

Læs mere:  

Digitaliseringsstrategi er i fokus på møde i It-Arkitekturrådet

11. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

10. september 2014

Læs mere:  

En udadvendt digital kommunal sektor

10. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

8. maj 2014

Læs mere:  

Digital sikkerhed styrkes af fællesoffentligt fokus på digitale standarder

9. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

25. februar 2014

Læs mere:  

Kommunikation og demonstration af arkitekturstyring

8. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

20. november 2013

Læs mere:  

Er kommunerne rustet til de digitale udfordringer?

7. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

11. september 2013

Læs mere:  

Udbredelsen af rammearkitekturen har nået en vigtig milepæl

6. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

8. maj 2013

Læs mere:  

Arkitekturstyring i 98 kommuner

5. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

27. februar 2013

Læs mere:  

Praktiske værktøjer og behov for nye kompetencer i kommunerne

4. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

27. november 2012

Læs mere:  

Rammearkitekturen realiseres og breder sig

3. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

12. september 2012

Læs mere: 

Rammearkitekturen tager form

2. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd (8. maj 2012)

Læs mere:

It-Arkitekturrådet fokuserer på de ydre rammer

1. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd

7. marts 2012

Læs mere:

Kommunernes It-Arkitekturråd har taget arbejdshandskerne på

Opstartsmøde for Kommunernes It-Arkitekturråd

11. november 2011

Læs mere:  

Aktiv it-arkitekturstyring skal høste gevinsterne ved digitalisering i kommunerne