Den fælleskommunale rammearkitektur Kommunernes It-Arkitekturråd

Møder og materialer

It-Arkitekturrådet ønsker åbenhed om sit arbejde. På denne side finder du datoer for rådets møder samt links til nyheder og materiale fra afholdte møder.

Kommunernes It-arkitekturråd mødes fast 4 gange om året

38. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd:

 39. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd:

  • Mødet afholdes den 30. september 2021. Afventer dagsorden.

40. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd:

  • Mødet afholdes den 2. december 2021. Afventer dagsorden.

Seneste møde

37. møde - 25. marts 2021

37. møde - 25. marts 2021 Arkitekturrådet satte fokus på NemKonto, arkivering og understøttelse af GDPR

Blandt emnerne på 37. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd var krav og behov ifm. Genudbud af NemKonto, Rigsarkivets kommende strategi for digital bevaring og en drøftelse af bedre understøttelse af kommunerne i arbejdet med GDPR-fortegnelser.

Møder afholdt i 2020

Møder afholdt i 2019

Møder afholdt i 2018

Møder afholdt 2017

Møder afholdt i 2016

Møder afholdt i 2015

Møder afholdt i 2014

Møder afholdt i 2013

Møder afholdt i 2011-2012