Kommunernes It-Arkitekturråd Medlemmer af Kommunernes It-Arkitekturråd

Søren Munk Skydsgaard

Ressourcedirektør i Socialforvaltningen, Københavns Kommune

 

Baggrund

Søren Munk Skydsgaard har arbejdet med både statslig og kommunal digitalisering igennem de seneste 15 år. Primært som it-ansvarlig direktør, men også tidligere som kontorchef med ansvar for blandt andet digitalisering. Søren har erfaring med både ledelse af flere større udviklingsprojekter og drift af fagsystemer inden for social-, fødevare og forskningsområderne.

Profil

Digitalisering og dermed også betydningen af en robust og fremtidssikret arkitektur er en del af Sørens hverdag og fokus, da det jo er helt centralt for succesfuld og effektiv løsning af opgaverne. Strategiske ledere er nødt til at forholde sig aktivt til digitalisering. Det gælder i alle sektorer. Og med udfordringerne i forhold til mangel på velfærdsmedarbejdere, og da de offentlige ydelser skal udvikle sig kvalitativt og kvantitativt i takt med samfundsudviklingen, bliver digitalisering, inklusiv velfærdsteknologi, stadig vigtigere. Der er brug for, at vi i det offentlige Danmark arbejder tæt sammen om det, hvis vi skal lykkes med at udnytte potentialerne.

 

 

 

 

 

 

 

×

Log ind