Kommunernes It-Arkitekturråd Medlemmer af Kommunernes It-Arkitekturråd

Ralf Klitgaard Jensen

Direktør for Børn & Læring og Sundhed & Omsorg i Stevns Kommune

 Ralf Klitgaard Jensen

Baggrund

Ralf er direktør for velfærdsområderne i Stevns Kommune og har tidligere været ansat i KL i en længere årrække, senest som afdelingschef. Ralf var i sin tid i KL senest ansvarlig for arbejdet med fælleskommunale digitale strategier og handlingsplaner. Desuden var han med til at søsætte Kommunernes It-Arkitekturråd i 2011

Profil

Det er i dag en integreret del af den kommunale ledelsesopgave at arbejde med digitalisering. Den kommunale topledelse skal derfor være med til at også at sætte arkitektur på dagsordenen som en vigtig del af det at arbejde med digitalisering. Fælles arkitekturprincipper øger mulighederne for, at vi kan høste gevinsterne af nye digitale løsninger. Ralf er derfor optaget af, at arbejdet med arkitekturprincipper gøres konkret i rådets formidling, og at gevinsterne synliggøres.

 

×

Log ind