Kommunernes It-Arkitekturråd Medlemmer af Kommunernes It-Arkitekturråd

Rådets forberedelsesudvalg

Forberedelsesudvalget udfører det forberedende arbejde forud for møder i It-Arkitekturrådet.

Henrik Brix

It- og digitaliseringschef i Favrskov Kommune

 

Henrik ser arkitekturstyring, herunder lige og åben tilgængelighed af offentlige data, som en afgørende forudsætning for at fremme digitalisering i det offentlige, skabe øget konkurrence og høste gevinster.

 

Carsten Nydam-Rønved

Teamkoordinator for IT Arkitektur i Odense Kommune

Carsten Nydam-Rønved

Carsten ser arkitekturstyring som en væsentlig brik i det strategiske arbejde med bedre borgerbetjening samt en mere effektiv sammenhængende offentlig sektor. Effektiv arkitekturstyring understøtter ligeledes udnyttelse af indkøb og fremmer konkurrence.

 

Karen Rahbek

Kontorchef for Strategi og Forvaltningsrelationer i Koncern IT, Københavns Kommune

Karen er optaget af, hvordan vi får skabt sammenhæng og udnytter de fælles gevinster i den offentlige digitalisering, hvor en stigende kompleksitet i teknologier, systemer, aktører, lovgivning og den forretning, vi skal understøtte, udfordrer arbejdet. Her kan tætte samarbejder på tværs af organisationer, fælles rammer og god arkitekturstyring være med til at reducere kompleksiteten og sikre, at vi sammen skaber værdi. 

 

Lars Vraa

Chefarkitekt, KOMBIT

 Lars Vraa, KOMBIT.

Lars Vraa ser arkitekturstyring som et absolut afgørende element, hvis man ønsker at styrke den offentlige digitalisering. Han pointerer, at det kræver hårdt arbejde at finde fælles fodfæste, og at det derfor er vigtigt, at kommunerne har fora, hvor de kan samles og aftale, hvordan fremtidens kommunale it-landskab skal indkøbes, implementeres og forvaltes.

 

Ghita Thiesen

Kontorchef, IT-Arkitektur & Standarder, KL

 Ghita Thiesen, KL

Ghita er meget optaget af at opbygge gode samarbejdsrelationer på tværs af de mange kompetencer og interesser, der skal forenes, når man skal skabe bedre og billigere resultater ved hjælp af digitalisering.

 

×

Log ind