Kommunernes It-Arkitekturråd Medlemmer af Kommunernes It-Arkitekturråd

Pia Færch

Kontorchef, Center for Digitalisering og Teknologi, KL

 Pia Færch

Baggrund

Pia har mange års erfaring fra arbejde med konkrete digitaliseringsprojekter på forskellige fagområder - særligt ift. borgerservice og teknik og miljøområdet.

Som kontorchef i KL’s center for Digitalisering og Teknologi har Pia fokus på at sikre løft af digitale strategier for udnyttelse af teknologiske og digitale muligheder i kommunerne. Det sker gennem ansvar for fælles kommunale digitaliseringsstrategier, samarbejde med staten og ved at indgå i og have ansvar for en lang række digitale projekter.

Profil

Pia lægger vægt på, at digitalisering skal bringe lettelser og ikke yderligere byrder for hverken borgere, den enkelte medarbejder eller forvaltning. Hun ser det som en forudsætning for at skabe effektiviseringer gennem digitalisering, at data kan deles på tværs af forvaltninger, kommuner og myndighedsniveauer. Det kræver igen vægt på standardisering.

 

×

Log ind