Kommunernes It-Arkitekturråd Medlemmer af Kommunernes It-Arkitekturråd

Niels Rygaard

Kontorchef for It og digitalisering i Senior og Omsorg i Aalborg Kommune

Niels Rygaard

Baggrund

Niels Rygaard har siden midten af 90’erne arbejdet med it og digitalisering inden for social-, ældre og handicapområdet. Hans fokus har her været ”implementering i dybden”, ”mobility”, opgør med manuelle arbejdsgange og gevinstrealisering.

Som kontorchef for It og digitalisering i Senior og Omsorg i Aalborg Kommune har Niels fokus på områdets 6500 medarbejdere, og ikke mindst hvordan digitale løsninger ved at være let tilgængelige og intuitive kan understøtte høj kvalitet i løsningen af kerneopgaverne.

Profil

Niels ser arkitekturstyring som en vigtig faktor til at styrke den offentlige digitalisering. Han ser gerne, at der kommer en kvalificeret konkurrence blandt firmaer målrettet den kommunale sektor, ligesom tilgængeligheden til offentlige data skal øges og gøres anvendelige, bl.a. for at skabe bedre sammenhænge på tværs af sektorer. Niels lægger derfor vægt på at kommunikere værdien ved fælles arkitekturstyring og behovet for it-arkitekturkompetencer i alle kommuner

 

×

Log ind