Kommunernes It-Arkitekturråd Medlemmer af Kommunernes It-Arkitekturråd

Ghita Thiesen

Kontorchef, IT-Arkitektur & Standarder, KL

 Ghita Thiesen

Baggrund

Ghita har over 25 års erfaring med digital forvaltning og har siden 2007 som kontorchef i KL arbejdet for fælles retning for den kommunale tilgang til digitalisering, bl.a. som ansvarlig for Kommunernes It-Arkitekturråd og It-kontaktudvalget i KL. Repræsenterer kommunerne i diverse fællesoffentlige styregrupper og har et tæt samarbejde med KOMBIT. Har tidligere været ansvarlig for opbygning af digitale selvbetjeningsløsninger og tilhørende organisatoriske og kulturelle forandringer i den statslige sektor samt præget udviklingen af løsninger i EU regi.

Profil

Ghita er optaget af at sikre sammenhængende it gennem involvering af de rette kompetencer på rette tidspunkter og dyrker gode samarbejdsrelationer på tværs af de mange kompetencer og interesser, der skal forenes, når man digitaliserer i den offentlige sektor. Stiler efter økonomiske gevinster, høj kvalitet, kompleksitetsreduktion og intuitive brugeroplevelser for sagsbehandlere, borgere og virksomheder.

 

×

Log ind