Kommunernes It-Arkitekturråd Medlemmer af Kommunernes It-Arkitekturråd

Camilla Staal Axelsen

Stabschef, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune

 Camilla Staal Axelsen

Baggrund

Camillas ansvarsområder er Økonomi, IT og Data, HR, Jura, Kommunikation, Politik og Strategi.Gennem hele arbejdslivet har Camilla haft berøring med It-området, bl.a. som projektleder for implementering af nye økonomisystemer af to omgange og i to forskellige kommuner. Camilla har ligeledes forhandlet en stor IT-kontrakt med KMD og været en del af Odense Kommunes IT-strategiske forum.

Profil

Camilla er optaget af, hvordan digitalisering kan understøtte kommunerne i at løse deres kerneopgaver med færrest mulige ressourcer.