Kommunernes It-Arkitekturråd Medlemmer af Kommunernes It-Arkitekturråd

Bo Fristed

Chief Innovation Officer og chef for Center for Innovation i Aarhus Kommune og Digitaliseringschef i Kultur og Borgerservice området, Aarhus Kommune

 Bo Fristed

Baggrund

Bo er involveret i en lang række projekter, som søger at fremme samarbejde og digital udvikling gennem deling af data, bl.a. Smart City aktiviteter, OS2 og Open Data DK. Som stor tilhænger af åbne data og som formand for bestyrelsen i Open Data.dk er Bo involveret i Smart City-aktiviteter knyttet til de to nationale digitaliseringsstrategier.

Profil

Når Smart City vinder frem, stiller det krav til den kommunale infrastruktur - teknisk, men også kulturelt. De kommunale IT-afdelinger skal bringes i stand til at udvide fokus til også at omfatte teknologi ”ude i byen”: ”Med den fælleskommunale rammearkitektur og øvrige initiativer i og omkring KOMBIT, er vi på vej i den rigtige retning. Vi skal holde fast i ejerskabet til systemer og data og sikre, at kommunerne og deres organisationer har kompetence til at definere fremtidens løsninger,” siger Bo. Desuden er Bo særligt interesseret i ny teknologi. Dels i forhold til at finde anvendelser, der kan skabe rationaler og nye services i kommunerne, og dels i forhold til at introducere borgerne for de teknologiske løsninger, der snart bliver en del af vores hverdag. Han arbejder derfor med droner, robotter, Augmented Reality og Virtual Reality, Google Glass m.v.

 

×

Log ind