Den fælleskommunale rammearkitektur Kommunernes It-Arkitekturråd

It-Arkitekturrådets virke

Læs 2 artikler, der i anledning af It-Arkitekturrådets 10-års jubilæum fortæller om rådets virke og planer for de kommende år

Rådets virke og fremtidsplaner 

Læs 2 artikler, der i anledning af It-Arkitekturrådets 10-års jubilæum fortæller om rådets virke og planer for de kommende år:

10 år i kommunernes tjeneste

Den fælleskommunale rammearkitektur er en helt afgørende forudsætning for, at kommunerne kan høste gevinsterne ved digitalisering. For 10 år siden nedsatte kommunerne It-Arkitekturrådet – et rådgivende og strategisk organ, der på mange måder er rygraden i den fælleskommunale indsats om rammearkitekturen. Her, 10 år efter at rådet mødtes for første gang, ser vi tilbage på rådets start og sætter rådets betydning for digitalisering i kommunerne i perspektiv.

Vi bygger videre

Når kommunerne tager fat på de store udfordringer som f.eks. klima og rekruttering af arbejdskraft til velfærdsområderne, er ny teknologi, bedre data og et solidt fundament at bygge på en vigtig del af løsningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Log ind