Den fælleskommunale rammearkitektur Kommunernes It-Arkitekturråd

Arkitekturrapporter

Arkitekturrapporterne er et vigtigt led i at sikre en åben it-arkitekturstyring.

Dokumentation og tjekliste

I arkitekturrapporterne dokumenteres alle væsentlige arkitekturbeslutninger, herunder valg og fravalg i forhold til den fælleskommunale rammearkitektur. På den måde fungerer rapporten også som en tjekliste til projektet i forhold til gode overvejelser i forbindelse med arkitekturbeslutninger.

Rapporterne kan også tjene som inspiration til, hvordan man kan arbejde med it-arkitekturstyring, opbygge løsninger mm. Alle arkitekturrapporterne inkl. en kort opsummering af hver rapport, kan tilgås via rammearkitektur.kl.dk.

Rapporter sendes i høring

Alle rapporter sendes i høring i netværket af kommunale forretnings- og it-arkitekter og behandles efterfølgende af Kommunernes It-Arkitekturråd. Alle fælleskommunale projekter udfylder i forbindelse med større arkitekturbeslutninger en rapport, og alle projekter som bidrager med digitale løsninger til flere kommuner, opfordres til at udfylde en rapport.

Skabelon til arkitekturrapporter

Alle arkitekturrapporter, der sendes i høring er udarbejdet på baggrund af den samme skabelon. Skabelonen kan frit downloades og bruges som inspiration i arbejdet med kommunal arkitekturstyring.

Skabelonen til arkitekturrapporter er under revidering. Seneste version kan findes her.

Der er på nuværende tidspunkt ingen arkitekturrapporter i høring. Tilmeld dig høringsnetværkets Yammer-gruppe for at modtage besked næste gang, der sendes en rapport i høring: 

×

Log ind