Den fælleskommunale rammearkitektur

Flere nyheder om Rammearkitekturen

41-50 af 135 resultater
 • Nyhed

  2. møde i Dialogforum: Digitaliseringsstrategi og digitalisering af folkeskolen

  Den 22. april 2015 afholdt KL dialogmøde i det strategiske Dialogforum for kommunale it-leverandører og -konsulenter. Temaerne var den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for 2016-2020 og folkeskolens digitale udvikling.

  Læs mere
 • Nyhed

  1. møde i Dialogforum: Engageret premiere

  Den 10. oktober 2014 afholdt KL det første møde i det strategiske Dialogforum for kommunale it-leverandører og konsulenthuse. Dialogforummet er etableret for at forstærke og understøtte dialogen med it-leverandører og konsulenter på det kommunale marked.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kommunernes it-arkitekturnetværk

  Kommunernes it-arkitekturnetværk er et vigtigt forum, hvor vi udveksler konkrete erfaringer og viden om den fælleskommunale rammearkitektur.

  Læs mere
 • Information

  Kommunernes It-Arkitekturråd

  Kommunernes It-Arkitekturråd er forankringspunktet for kommunernes fælles it-arkitekturstyring, særligt med vægt på de retningsgivende dele af den fælleskommunale rammearkitektur.

  Læs mere
 • Nyhed

  Arkitekturprincipper og -regler

  De fælleskommunale arkitekturprincipper og -regler har til formål at understøtte den valgte retning i den fælleskommunale arkitekturstyring.

  Læs mere
 • Nyhed

  Arkitekturmål

  Rammearkitekturen har fem overordnede arkitekturmål. Arkitekturmålene understøtter digitaliseringsstrategiens målsætning om en digital, nær og tilgængelig, effektiv og sammenhængende kommunal sektor og sætter retning for kommunernes fælles digitaliserings- og arkitekturarbejde.

  Læs mere
 • Nyhed

  Vision for den fælleskommunale rammearkitektur

  Kommunernes It-Arkitekturråd vedtog på sit møde den 28. februar 2017 visionen for den fælleskommunale rammearkitektur.

  Læs mere
 • Nyhed

  Vision, mål og principper

  Den fælleskommunale rammearkitektur er fælles strategiske spilleregler for, hvordan vi stiller krav til og bygger digitale løsninger.

  Læs mere
 • Nyhed

  Om INFO

  Rammearkitekturen er godt i gang med at blive omsat til konkrete løsninger i kommunerne. Dette arbejde bygger på god it-arkitektur, og det giver sig udslag i ønskelige fremtidsscenarier, i INFO, guides, værktøjer og meget mere. INFO for Rammearkitekturen opsamler de overordnede strategiske målsætninger, tilhørende abstrakte løsningsmodeller og implementeringsnære emner om rammearkitekturen.

  Læs mere
 • Nyhed

  Anbefalinger og koncepter drøftes i Kommunernes It-Arkitekturråd

  På Kommunernes It-Arkitekturrådsmøde d. 26. september er arkitekturen i AULA-projektet, nye anbefalinger til Kloge Kommunale Kvadratmeter og et løsningskoncept for opfølgning på den digitale brugeroplevelse at finde på dagsordenen.

  Læs mere