Den fælleskommunale rammearkitektur

Flere nyheder om Rammearkitekturen

41-50 af 136 resultater
 • Nyhed

  3. møde i Dialogforum: Datasikkerhed og lokal anvendelse af rammearkitekturen

  Den 21. oktober 2015 afholdt KL temamøde i det strategiske dialogforum for kommunale it-leverandører og -konsulenter. Dialogforummet er etableret for at forstærke og understøtte KL’s dialog med it-leverandører og konsulenter på det kommunale marked.

  Læs mere
 • Nyhed

  2. møde i Dialogforum: Digitaliseringsstrategi og digitalisering af folkeskolen

  Den 22. april 2015 afholdt KL temamøde i det nye strategiske dialogforum for kommunale it-leverandører og -konsulenter. Dialogforummet er etableret for at forstærke og understøtte dialogen med it-leverandører og konsulenter på det kommunale marked.

  Læs mere
 • Nyhed

  1. møde i Dialogforum: Engageret premiere

  Den 10. oktober 2014 afholdt KL det første møde i et nystartet strategisk dialogforum for kommunale it-leverandører og konsulenthuse. Dialogforummet er etableret for at forstærke og understøtte dialogen med it-leverandører og konsulenter på det kommunale marked.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kommunernes it-arkitekturnetværk

  Kommunernes it-arkitekturnetværk er et vigtigt forum, hvor vi udveksler konkrete erfaringer og viden om den fælleskommunale rammearkitektur.

  Læs mere
 • 78

  Kommunernes It-Arkitekturråd

  Kommunernes It-Arkitekturråd er forankringspunktet for kommunernes fælles it-arkitekturstyring, særligt med vægt på de retningsgivende dele af den fælleskommunale rammearkitektur.

  Læs mere
 • Nyhed

  Arkitekturprincipper og -regler

  De fælleskommunale arkitekturprincipper og -regler har til formål at understøtte den valgte retning i den fælleskommunale arkitekturstyring.

  Læs mere
 • Nyhed

  Arkitekturmål

  Rammearkitekturen har fem overordnede arkitekturmål. Arkitekturmålene understøtter digitaliseringsstrategiens målsætning om en digital, nær og tilgængelig, effektiv og sammenhængende kommunal sektor og sætter retning for kommunernes fælles digitaliserings- og arkitekturarbejde.

  Læs mere
 • Nyhed

  Vision for den fælleskommunale rammearkitektur

  Kommunernes It-Arkitekturråd vedtog på sit møde den 28. februar 2017 visionen for den fælleskommunale rammearkitektur.

  Læs mere
 • Nyhed

  Vision, mål og principper

  Den fælleskommunale rammearkitektur er fælles strategiske spilleregler for, hvordan vi stiller krav til og bygger digitale løsninger.

  Læs mere
 • Nyhed

  Om INFO

  Rammearkitekturen er godt i gang med at blive omsat til konkrete løsninger i kommunerne. Dette arbejde bygger på god it-arkitektur, og det giver sig udslag i ønskelige fremtidsscenarier, i INFO, guides, værktøjer og meget mere. INFO for Rammearkitekturen opsamler de overordnede strategiske målsætninger, tilhørende abstrakte løsningsmodeller og implementeringsnære emner om rammearkitekturen.

  Læs mere