Den fælleskommunale rammearkitektur

Flere nyheder om Rammearkitekturen

31-40 af 136 resultater
 • Nyhed

  Arkitekturtænkning i fokus hos Kommunernes It-Arkitekturråd

  Strategien for kommunernes fælles ledelsesinformationssystem (FLIS) indeholder en række ideer til fælleskommunale tiltag, der kalder på at blive understøttet af den fælleskommunale rammearkitektur. Projektet har derfor bedt Arkitekturrådet om input til, hvilke elementer fra rammearkitekturen, der kan afhjælpe nogle af de udfordringer man står over for i FLIS. Læs bl.a. om It-Arkitekturrådets perspektiv på sagen og meget mere fra mødet i december 2018. Læs referatet nederst på siden for at få det fulde overblik.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kommunernes It-arkitekturnetværk 2019

  Kommunernes It-arkitekturnetværk er et vigtigt forum, hvor du kan være med til at udveksle viden og konkrete erfaringer om den fælleskommunale rammearkitektur og it-arkitektur generelt. Vi kan dele erfaringer om, hvordan vi udnytter potentialet og høster gevinsterne med bedre arkitekturstyring. KL og KOMBITs it-arkitekter sikrer højt fagligt niveau på netværksmøderne.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kommunernes it-arkitekturuddannelse

  Digitaliseringen i kommunerne er i fuld gang, og det kræver viden og overblik at styre digitaliseringen i den rigtige retning.

  Læs mere
 • Nyhed

  Møder og materialer

  It-Arkitekturrådet ønsker åbenhed om sit arbejde. På denne side finder du datoer for rådets møder samt links til nyheder og materiale fra afholdte møder.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kommunernes It-Arkitekturråd drøfter næste fase i digitaliseringsprojekter

  It-Arkitekturrådet behandlede d. 26. september 2018 bl.a. projekterne AULA, Kloge Kommunale Kvadratmeter og løsningskoncept for indsamling af data vedr. selvbetjeningsløsninger. Læs hele referatet nederst på siden for at få det fulde overblik.

  Læs mere
 • Nyhed

  Nye byggeblokke i rammearkitekturen

  Nye byggeblokke styrker grundlaget for kommunal it-arkitektur, så kommuner og leverandører kan analysere, beskrive og designe processer og digitale løsninger, der sikrer sammenhæng og genbrug

  Læs mere
 • Nyhed

  7. møde i Dialogforum: Disruption og datadeling i kommunerne

  Hvordan kan ny teknologi og nye tilgange til opgaveløsning hjælpe kommunerne med at levere service til borgere og virksomheder på bedre og mere effektive måder? Det var et af hovedspørgsmålene på det 7. møde i KL’s Dialogforum den 17. november 2017 i KL-Huset i København.

  Læs mere
 • Nyhed

  6. møde i Dialogforum: Udvikling af det kommunale it-marked

  Hvordan skal det kommunale it-marked udvikle sig fremover, så det både kan favne små start-ups og store it-leverandører og konsulenthuse, og så det løbende kan følge med den tekniske udvikling, nye prioriteringer og krav? Det blev det tilbagevendende spørgsmål på det 6. møde i Dialogforum den 2. maj 2017 i KL-huset i København.

  Læs mere
 • Nyhed

  5. møde i Dialogforum: Strategi og indkøb i centrum

  Om formiddagen den 7. november 2016 mødtes KL, it-leverandører og konsulenthuse i IDAs mødecenter på Kalvebod Brygge i København til det femte møde i Dialogforum.

  Læs mere
 • Nyhed

  4. møde i Dialogforum: Vi kommer længst, hvis vi hjælpes ad

  Den 20. april 2016 afholdt KL temamøde i det strategiske Dialogforum for kommunale it-leverandører og konsulenthuse. Dialogforummet er etableret for at forstærke og understøtte KL’s dialog med it-leverandører og konsulenter på det kommunale marked.

  Læs mere